- Den ettertraktede skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

- Den ettertraktede skogen

Rett før pinse arrangerte Norges Skogeierforbund årsmøte. Det viste økonomiske rekorder på rekke og rad for familieskogbruket, og det store oppdraget fremover blir å beholde retten til fortsatt å drive skogen lønnsomt, langsiktig og bærekraftig.

Av: Roa Ree Kirkevold
access_time Publisert

– De fire skogeiersamvirkene står støtt. Derfor må vi stå sammen når vi skal møte følelser med fakta, sa styreleder Heidi Hemstad i sin engasjerende tale til årsmøtet. Vi skal også fortelle våre historier om skogeiere som skaper gode følelser og forståelse for skogbruket. Hun siktet til mediekjøret som utpeker skogeierne nærmest som samfunnsfiender.

Må kunne drive

– Alle vil bestemme hva andre skal gjøre. Slik har det blitt i samfunnet, slo hun fast, for skogen skal være svaret på så mange sprikende ønsker og behov. Både det biologiske mangfoldet, friluftsinteressene og ikke minst kravet om å levere grønne, bærekraftige råvarer til det grønne skiftet, er oppgaver som skogen klart kan være en viktig løsning til.

– Hvert år forsvinner et stort antall skogeiendommer og samfunnet mangler langsiktigheten i målene slik skogeierne har måttet lære seg når det kan gå 70 år før «lønningsdagen» kommer, ga skogeierlederne uttrykk for.

– Det er mye lettere å forholde seg til bildet av en død bille i en hånd, enn en massiv flom med titusener av folk på flukt i Bangladesh, hevdet Hemstad.

Skap allianser

Flere av årsmøtedelegatene vektla verdien av å skape allianser i verdikjeden. Sagt med andre ord bør medietrykket økes for å få frem faktabaserte budskap til alt fra politikere, byråkrater, forskere og «vanlige folk». Skogeierne er klare til å investere i å beholde det gode omdømmet som de faktisk har i de aller fleste delene av samfunnet. På tross av at folk vet lite om hva skogen bidrar med og hva skognæringen behøver for å levere på alle de tre områdene (råvareleveransen, passe på det biologiske mangfoldet og tilby lokalmiljøene over hele landet tur- og rekreasjonsmuligheter).

Flere i styret

Heidi Hemstad ble enstemmig gjenvalgt som styreleder i Norges Skogeierforbund for to nye år. Styret i Skogeierforbundet ble forsterket med fire personer, nemlig de daglige lederne i de fire skogeiersamvirkene, Allskog, Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog og AT Skog. Dette betyr at styret fra nå skal bestå av 12 personer. Styreledere, daglige ledere og et medlem fra hver av de fire. Også dette ble enstemmig vedtatt, og ordningen skal vurderes etter to år.

Du kan lese hele årsmeldingen for 2022 her.

Fra årsmøtet i Norges Skogeierforbund 25. mai.