Regjeringens strømpakke gjelder for bolighus på gårdsbruk
Hopp til innholdet arrow_downward

Den nye strømpakken gjelder for bolighus på gårdsbruk

Det er nå avklart at ordningen for å hjelpe folk med å håndtere de høye strømprisene også gjelder for dem som bor på gårdsbruk.

– Det er utmerket at regjeringen inkluderer våningshus på gårdsbruk i kompensasjonsordningen for strøm. Mange av våningshusa er gamle og store og krever betydelig bruk av elektrisitet i tillegg til biovarme. Det er derfor ekstra viktig at også disse boligene inkluderes i ordningen, sier administrerende direktør i Skogeierforbundet, Per Skorge.

I helga lanserte regjeringen en ny ordning for å avhjelpe de svært høye strømkostnadene. Det har vært uklart om bolighus på gårdsbruk er inkludert siden ordningen ikke gjelder abonnement på organisasjonsnummer. De fleste gårdsbruk har et felles strømabonnement som dekker både næring og privat, og dette er som oftest registrert på gårdens drift.

Nå har Norges Bondelag altså fått avklart med regjeringen at strømpakken for husholdninger også omfatter bolighus på gårdsbruk.

– Jeg er fornøyd med at vi fikk denne viktige avklaringen. De høye strømprisene næringa opplever nå, kommer på toppen av svært høye prisøkninger på flere av innsatsfaktorene bonden bruker. Det betyr derfor mye for bondefamiliens økonomi at de også får ta del i sikringsordningen for høye strømutgifter i husholdningene, sier leder Bjørn Gimming i en sak på Bondelagets nettsider.