Tømmertransporten i gang fra Egersunds nye kai - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Tømmertransporten i gang fra Egersunds nye kai

I årene fremover skal det fraktes opp mot 50 000 kubikkmeter tømmer over den nye kaia i Egersund. Tømmerterminalen skal binde skogeierne på Sør-Vestlandet og kontinentet sammen.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

I årene fremover skal det fraktes opp mot 50 000 kubikkmeter tømmer over den nye kaia i Egersund. Tømmerterminalen skal binde skogeierne på Sør-Vestlandet og kontinentet sammen.

Olaug Bollestad stod for åpningen av den nye tømmerterminalen i Egersund denne uken.

Prislappen for terminalen er 24 millioner kroner, hvor staten ved Landbruks- og matdepartementet har bevilget 19 millioner i tilskudd. Det har gitt en 70 meter ny kai og et baklager på 3 dekar.

Tømmerkaien vil sikre at skogeiere får tilgang til sjøtransport gjennom en langsiktig og prioritert bruksrett. Dette gjelder skogeiere i kommunene Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Eigersund, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord. Det er venta at det i årene fremover vil bli frakta opp imot 50.000 kubikkmeter tømmer over kaia.

Det er ventet at et blir fraktet opp mot 50 000 kubikk tømmer over kaia i årene fremover. Foto: Arne Ove Østebrøt

En større tømmerterminal åpner for større båter og større last. Det betyr færre anløp og mindre frakt, noe som igjen er bra for miljøet. Der skriver Eigersund kommune i en pressemelding.

Kaien ble åpnet for last fredag ettermiddag, og allerede mandag morgen var de førte lassene med tømmer gjort klar for utskiping.

Viktig for lokal næring

Rundt 150 personer kom til åpningen på Eigerøy utenfor Eigersund hvor Landbruks- og matminister Bollestad skrøt av terminalen i sin tale, og minnet forsamlingen på hvor mange arbeidsplasser den genererer. Ikke bare med transport og utskiping, men også alle de som jobber i skognæringen i disktriktene rundt. Hun trakk også fram miljøaspektet av det å bruke tømmer når en bygger hus og anlegg.

Ordfører i eigersund Odd Stangeland (Ap) takket alle som har vært med i prosjektet fra start til mål. Eigersund havn har en god utvikling i disse dager, og den nye tømmerterminalen er en av de gode nyhetene sådan.

Fra åpningsarrangmentet på mandag. Foto: Arne Ove Østebrøt

Plantet tre

Eigersund har sin egen ministerskog i turområdet Vannbassengan som ligger nær Egersund sentrum. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var også innom skogen på sitt besøk, og plantet et eiketre. Byen og kommunen har fått sin navn fra norrønt Eikundarsund, som betyr sundet mellom eiketrær.

Egersund har en egen ministerskog. Her måtte også Bollestad plante et tre. Foto: Arne Ove Østebrøt