Det plantes stadig mer - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Det plantes stadig mer

Det ble levert drøye 32,4 millioner skogplanter fra norske skogplanteskoler i 2015, det er en økning på nesten 4,4 prosent fra året før. – Det bør fortsatt være en målsetning om høyere plantetall i Norge, […]

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Planteskolestatistikken for 2015 viser at norske skogeiere er flinke til å plante. Fjorårets leveranse fra norske planteskoler endte på 32,4 millioner skogplanter.

– Det er positivt at etterspørselen etter skogplanter øker, og det bør fortsatt være en målsetning om høyere plantetall i Norge for å få en tilfredsstillende foryngelse av ny skog av god kvalitet. Spesielt når skogen og skogbruket skal få en viktig funksjon i klimapolitikken, sier Øyvind Meland Edvardsen, daglig leder i Stiftelsen det norske Skogfrøverk.

 

Statistikken omfatter planter til skogbruk og juletreformål, som er levert fra norske skogplanteskoler. Går vi et stykke tilbake i tallene, ser vi at det i 1995 ble levert så mye som 53,7 millioner planter, men at det i de påfølgende årene var en nedadgående trend. I 2005 var tallet nede på 21 millioner, men siden den gang har plantetallet igjen økt jevnt og trutt.

 

I følge statistikken er det vanlig gran som selges mest. Rett i underkant av 31 millioner vanlige granplanter ble solgt, mens furu er nede på 667.000 planter.

– En svak økning av furuplanting bør ventes i tråd med økningen generelt. Det er dessuten en økende aktivitet i direkte såing av furu, opplyser Edvardsen.

 

Import av planter fra utlandet av andre aktører er ikke med i planteskolestatistikken. Kontrollutvalget for frøforsyningen i skogbruket opplyser at det i hovedsak importeres planter fra Sverige.

– For gran har det blitt søkt om tillatelse til bruk for 3 178 000 planter i 2015. Dette inkluderer 350.000 planter dyrket opp i Sverige fra den norske frøplantasjen Sanderud og Harz gran, som også er dyrket opp i Sverige.  Resten er svensk frøplantasjefrø. For furu er det blitt søkt om tillatelse til bruk for 340.000 planter, samt 22 kg furu frø som blir sådd. Alt er svensk frøplantasjefrø, opplyser Mari Mette Tollefsrud, leder for kontrollutvalget for frøforsyningen i skogbruket.

 

Totalt er det altså søkt om import av cirka 3,5 millioner planter. Tollefsrud opplyser at kontrollutvalget begynte å få flere søknader i 2012. Siden 2013 har det vært mellom 2,3 og 3,2 millioner granplanter.

– Vi kan ikke slå fast at vi ser en jevn økning, men vi kan si at det har blitt flere enkeltsaker av import. Det ser ut som om flere har blitt flinkere til å søke om tillatelse, sier Tollefsrud.