Diskuterte skogens rolle i klimakrisen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Diskuterte skogens rolle i klimakrisen

Er det aktive skogbruket en del av løsningen på klimakrisen og naturkrisen vi står i globalt? Det var tema under Skog & Tre-webinaret.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Vi har en global klimakrise som Norge helt klart er en del av, men den naturkrisen som de fleste mediene omtaler tungt, arter seg veldig ulikt fra område til område. Her i Norge opplever vi god utvikling i livsmiljøene for artsmangfoldet i skogene. Mer gammel skog, og en stadig økende mengde død ved, gir godt utgangspunkt for fortsatt aktiv og bærekraftig forvaltning av skogarealene våre. Samtidig er det et stort ansvar å fortsette og forvalte skogene langsiktig for å skaffe råstoff som kan erstatte fossile uttak, sa administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Per Skorge, etter en vellykket digital gjennomføring av årets Skog & Tre.

Flere profilerte foredragsholdere deltok under Skog & Tre, som for første gang ble gjennomført digitalt. Konferansen er omtalt som årets viktigste møteplass for skog- og trenæringen og har vanligvis et program som går over flere dager. I år var programmet kompakt med et spisset og aktuelt tema. Styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav Veum, var tydelig på at utfordringer knyttet til naturkrise og klimakrise vil komme stadig høyere på agendaen i tiden som kommer.

Stadig mer død ved

Veum understreket at vi ikke må glemme at det er store forskjeller på skogbruket i Norge og globalt.

– Vi har grunn til å si at det samlet sett står godt til i norske skoger. Forvaltningen vår har gjort at det nå finnes hundre millioner kubikkmeter død ved, sa Veum.

Han understreket også at selv om det finnes truede arter i Norge, så er det få av disse artene som også et truet globalt.

– Flere av disse artene har randsonen av sitt habitat her i Norge. Derfor er det viktig å se på dette helhetlig. Man kan kanskje spørre seg om vi må vurdere i hvilke områder det er best forutsetninger for å drive et aktivt skogbruk, sa Veum, men la til at den norske skognæringa ikke skal drive noen form for ansvarsfraskrivelse.

–  Skognæringen tar ansvar og det skal vi fortsette med. Vi bruker aktivt den nye kunnskapen som stadig blir dokumentert. Det er helt avgjørende, sa Veum.

Vern ikke en langsiktig løsning

Flere av innleggene under webinaret understreket at vern ikke er en løsning på lang sikt.

– Selv om de ulike miljøene kan være uenige om hvor mye og hvordan vi skal bruke skogen i det grønne skiftet fremover, viste dette webinaret at alle er enige om at skogen må brukes aktivt på en langsiktig måte.

Også i politikerdebatten ble vern et sentralt tema.

– Vi bruker alt for store summer på vern kontra aktiv skogpolitikk, mente Trygve Slagsvold Veum (Sp).

Arild Hermstad (MDG) er på sin side fornøyd med den store innsatsen som gjøres for å verne artsrike områder av skogen. Han understreker likevel at når vi når 10 prosent vern så vil det være tilstrekkelig.

– Vi er tilhengere av å kombinere bruk og vern. Vi er ganske fornøyde med ti prosent vern, de andre 90 prosentene av den produktive skogen skal drives, sa Hermstad.

Trygve Enger i Det norske skogselskap. Foto: Roar Ree Kirkevold.

Stor deltagelse

Skog og Tre arrangeres som et samarbeid mellom Norges Skogeierforbund og Det norske skogselskap. Arrangørene var svært fornøyde etter endt gjennomføring.

Den store deltagelsen på årets webbaserte konferanse viser tydelig at både møteformen og temaene skaper engasjement hos veldig mange. Vi bør skape slike møte plasser oftere, ikke som et alternativ, men som et tillegg til å møtes fysisk som før, sa Trygve Enger i Det norske skogselskap.