Disse skal overvåke rovdyra - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Disse skal overvåke rovdyra

Regjeringen har foretatt ny oppnevning av medlemmer til Fagrådet for nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt.

Fagrådet for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt skal ha ansvaret for å foreta den løpende vurderingen av best mulig overvåkingsmetodikk og det har en funksjonstid på fire år. 

Den 9. juli år oppnevnte Klima- og miljødepartementet følgende personer til Fagrådet for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt for perioden 1. april 2020 til 1. april 2024:

  • Bernt-Erik Sæther, NTNU, Norge
  • Susanna Löfgren, Länsstyrelsen i Jämtland län, Sverige
  • Henrik Andrén, , Sverige
  • Jens Persson, Sveriges Landbruksuniversitet, Sverige
  • Inger Hansen, NIBIO Tjøtta, Norge
  • Arild Blekesaune, NTNU, Norge
  • Maria Johansson, Lunds Universitet, Sverige

Du finner mer informasjon om Fagrådet for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt på Klima- og miljødepartementets nettside.