Dyrere med generasjonsskifter - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Dyrere med generasjonsskifter

Regjeringen foreslår å innføre samme skattesats for salg av landbrukseiendom innen familien som ved salg ut av familien. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen nå gjør generasjonsskifte dyrere, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

I regjeringsplattformen sies det at regjeringen vil ”bruke målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling». Det de nå gjør, er det stikk motsatte, nå gjør regjeringen det dyrere for en rekke unge bønder å overta familiegården, sier Lahnstein.

Det er imidlertid bra at regjeringen nå følger opp det de har lovet, og senker skattesatsen til 27 pst på salg av landbrukseiendommer ut av familien. Det har vi ventet lenge på, sier Lahnstein.