Edel – for økt avkastning fra skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Edel – for økt avkastning fra skogen

Edel er det nye programmet for skogskjøtsel fra Glommen Skog og Mjøsen Skog. Målet er å øke avkastningen på skogen din med 50 prosent innen år 2100, pluss å tilby mer enhetlig veiledning til deg […]

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Glommen Skog og Mjøsen Skog har gått sammen om et omfattende program for å sette verdiskaping i skogen inn i et system. Konseptet, med det fine navnet Edel, er basert på et svensk konsept fra svenske skogeierlag og fundamentert på nyeste forskning fra Norge og Sverige. Edel ble blant annet presentert under Skogsymposium, som Glommen Skog arrangerte 9. juni i år.

‐ Det meste er kjent kunnskap, men nå har vi satt det inn i en helproff ramme hvor du som skogeier vil få lik veiledning av skogbrukslederne uansett hvem du snakker med. Vi skal fortsatt ha noen lokale tilpasninger, men grunnstammen i driftsopplegget skal være mer helhetlig, forteller regionsjef Sverre Holm. Han har representert Glommen Skog i Edelprosjektet.

Rett før sommeren har vi kjørt et omfattende nettkurs for alle ansatte, sier skogkulturleder Anne Guri Kløvstad. Hun leder Edelprosjektet i Mjøsen Skog. Hele kursopplegget administreres av Skogkurs og samtlige involverte personer (også skogsentreprenører og innleide folk) skal gjennom både opplæring og eksamen. Uansett hvilken posisjon du har, skal du kjenne til hva Edel har å si for de rådene du gir.

Driver du skogen din optimalt utfra de naturgitte forutsetningene på stedet, blir gevinsten og gleden stor. Edel vil ta deg med fra markberedning, via planting, ungskogpleie, tynning og helt frem til slutthogsten.

‐ Det er summen av det arbeidet som du gjør, eller får utført, som gir den gode effekten, forteller Anne Guri Kløvstad. Det er nødvendigvis ikke rakettforskning å drifte din egen skog, men med god kunnskap, så skal det ikke så mye til før det økonomiske resultatet ditt øker dramatisk.

‐ Edel bygger på det siste innen både driftsteknikk og måter å drive skjøtsel på, forteller Sverre Holm. Dersom det kommer nye elementer inn, blir disse lett med i det nettbaserte Edel-programmet.

‐ Hva skal jeg med Edel, når jeg bestiller tjenestene fra Glommen eller Mjøsen, tenker du kanskje.

‐ Det er alltid en fordel å kunne litt om hva som skjer der ute i skogen din, sier Holm. Den kunnskapen som du får, gir deg et grunnlag for å ta beslutninger og for å vite hva du snakker med fagfolkene om. Mye av arbeidet ditt er å følge med på når de ulike inngrepene bør gjøres, og hva som skal prioriteres.

‐ Fordi skogsdrift har så lang tidshorisont, er gleden stor når man kan følge med, hevder Anne Guri. ‐ Skogen er levende. Du kan velge å sette bort all jobben, eller gjøre arbeidet selv. Uansett vil du ha stor nytte av kunnskapen som Edel tilfører deg.

‐ Vi vet at kunnskap øker gleden ved å eie skog i tillegg til at inntektene også blir helt annerledes når den tid kommer, smiler Kløvstad. ‐ Bli med på en rask «Edeltur» i skogen din, oppfordrer hun.

Det første er selvsagt foryngelsen. Allerede her er mulighetene mange. Det er ikke bare planting som gjelder.

‐ Nytt nå er at bruk av markberedning øker kraftig, hevder Kløvstad. Stadig større områder blir klargjort for planting ved at en markberedningsmaskin snur humuslaget og blottlegger mineraljorden der planten skal settes. Dette gir en raskere startvekst, og reduserer skadene fra snutebillene. De vil nødig bevege seg over blottlagt jord for å gnaske i seg nyplantede trær.

‐ Dessuten er det relativt nytt at vi nå planter furu, hevder Holm. Foredlede furuplanter har vist 15-20 prosent bedre vekst enn de furutrærne som kommer naturlig (10-15 prosent på foredlet gran).

Ungskogpleie er kanskje det viktigste arbeidet du kan bestille eller gjøre selv. Ungskogpleie betyr å fjerne uønskede trær og legge til rette for at de trærne som til slutt skal bli tømmervolumet ditt, skal få så gode vekstforhold som mulig.

Mye av hemmeligheten ligger i å gå inn tidlig nok. I Edel planlegges det med at foryngelsesarealet i snitt må ungskogpleies halvannen gang. Der vi går inn to ganger, må første runde gjøres når plantene er halvannen til to meter høye. Den andre gangen skal være ferdig før trærne har nådd fem meter.

Så kommer tynningen. Den forutsetter at du har gjennomført ungskogpleien. Om tynning lønner seg er ikke gitt. På Skogsymposiet til Glommen Skog i sommer var tynning tema, og gjennomgangstonen her var at tynningen må gjøres bevisst for at den skal gi ønsket gevinst.

Hvis du blir med på Edel, som lanseres for andelseieren i Mjøsen Skog og Glommen Skog i løpet av august og september, får du en grunnopplæring i hvordan du rett og slett kan tjene betydelig mer penger på skogen din.

‐ Og, sier både Anne Guri Kløvstad og Sverre Holm, også gleden ved å ha skog øker dramatisk når du kan litt mer.

Er du allerede en aktiv og erfaren skogeier, så snakk likevel med skogbrukslederen din om Edel. Det er alltids noe nytt som du kan benytte deg av.