Elkem investerer i pilotanlegg for biokull i Canada - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Elkem investerer i pilotanlegg for biokull i Canada

Ved å erstatte fossilt kull med biokull reduserer de utslippene i produksjonen av silisium og ferrosilisium.

Elkem kunngjorde tidligere denne uken at de investerer i et pilotanlegg for produksjon av biokull i Quebec i Canada, som en del av deres satsing på mer klimavennlig produksjon av metall. Biokull brukes til å erstatte fossilt kull som reduksjonsmiddel i produksjon av silisium og ferrosilisium. Elkem oppgir at de allerede bruker opp mot 20 prosent biokull i den norske produksjonen, og at de har et mål om å øke denne andelen til 40 prosent i 2030. Dette vil tilsvarer et årlig virkesforbruk på rundt 1 million m3 trevirke.

Elkem er en av verdens ledende aktører i produksjon av silisiumrelaterte materialer, med 31 anlegg over hele verden og hovedkontor i Oslo. Pilotanlegget for biokullproduksjon vil bli satt opp i nærheten av deres fabrikkområder i Chicoutimi i Quebec, og byggingen starter andre halvdel av 2020. Råvarene for produksjonen vil komme fra rester fra lokale sagbruk. Erfaringene fra piloten skal gi kunnskap og design til fullskala industrianlegg. Det er forventet at det blir satt opp flere fullskala anlegg. Lokasjonene for disse industrianleggene er foreløpig ikke bestemt, men Norge er svært aktuelt.