Elverum topper hogstlista - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Elverum topper hogstlista

Det hogges mest tømmer i Elverum. Deretter følger Åsnes og Kongsvinger. Trysil er kommunen med mest skog.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Skogfylket Hedmark topper statistikkene båe for hogst og for skogareal. Av de 15 kommunene med mest hogst i 2017, finner vi 11 i Hedmark. Listen toppes av følgende kommuner: Elverum, Åsnes, Kongsvinger, Ringerike, Ringsaker og Trysil.

I Hedmark fylke finner vi også den kommunen med størst produktivt skogareal, nemlig Trysil som topper lista foran Ringerike og Rendalen. Det viser nye tall fra statistikken over skogeiendommer som er publisert av Statistisk Sentralbyrå.

Færre eiendommer avvirker

Selv om samlet hogstkvantum stadig øker, er det færre eiendommer som avvirker tømmer for salg. I 2017 solgte 13 700 av landets 127 000 skogeiendommer tømmer til industriformål. Det er 300 færre enn i 2016.

Se fullstendig liste over kommuner med størst produktivt skogareal og hogststatistikk på SSBs hjemmesider. Se lenke til høyre for artikkelen.