En næring for fremtiden - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

En næring for fremtiden

Hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet, er vi avhengig av å bruke tre til å erstatte fossile ressurser. Sindre Løken oppfordrer derfor flere til å satse på en yrkeskarriere til skogs.

– Det er noe jeg har hatt lyst til å drive med helt siden jeg var liten gutt. Det er store, fascinerende maskiner med topp moderne utstyr. Kombinert med at man er ute i skog og natur. Det måtte bare bli sånn, sier Sindre Løken fra Dal i Eidsvoll.

Han har kjørt hogstmaskin i over ti år, helt siden han var ferdig på skogbrukslinja på Solør videregående skole. Bak spakene har han full kontroll over de trærne han hogger. Diameter og lengder registreres for hvert tre som felles.

– Det er fint å produsere en fornybar ressurs og moro at vi også kan se resultater av den jobben vi gjør over alt. En tømmerstokk kan jo brukes til uendelig mye, sier Løken.

Alt som kan lages av olje, kan i prinsippet også lages av tre. Hos Borregaard i Sarpsborg bruker de for eksempel tømmer til å lage
miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter i alt fra maling til kosmetikk. Illustrasjon: Tenk Tre

Klimanytte ved økt bruk av tre

I dag står verden overfor store klimautfordringer. Temperaturen på jorda øker som følge av menneskeskapte klimagassutslipp. Hvis utslippene fortsetter som før, vil det få store konsekvenser for livet på jorda. FNs klimapanel viser at det må drastiske kutt til hvis vi skal klare å bremse klimaendringene. Oppgaven er enorm. Rundt 80 prosent av verdens energiforbruk kommer fremdeles fra fossile energikilder.

Løsningene kan være mange, men en ting er helt sikkert. Vi er nødt til å erstatte fossile ressurser med fornybare. For selv om hver enkelt av oss må jobbe med å redusere eget forbruk, vil det alltid være behov for nye produkter som hus, klær og drivstoff. Produkter som i dag ofte lages av olje eller som krever fossil energi. Produkter som i fremtiden kan lages av tre.

– Klimapanelet peker på planting av skog og bruk av tre som erstatning for andre fossilbaserte produkter som viktige klimatiltak. Det betyr ikke at vi skal bruke skogen til å erstatte alt som er laget av fossile ressurser i dag, men det er en viktig del av en grønn omstilling, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Ida Aarø.

Ida Aarø mener skog og skogbruk er en skikkelig pakkeløsning for klimaet. Her får man karbonlager, CO2-fangst og reduserte utslipp.
Foto: Carsten Pedersen

Mange jobber framover

Det vil være et betydelig behov for grønne arbeidsplasser fremover. Samtidig som skog- og trenæringen vokser, er antallet søkere til skogfag på videregående skole, høyskole og universitet noenlunde stabilt. I tillegg vil mange av de ansatte i skogfaget pensjonere seg de neste 10 årene.

– Summen av dette gjør at det er smart å velge skogutdanning i årene som kommer. Vi vil trenge folk i mange forskjellige type stillinger som har ulik bakgrunn og interesse. Alt fra skogbruk og biologi til teknologi og økonomi. Her vil det være mange spennende jobbe fremover, sier Aarø.

Og Sindre Løken har følgende oppfordring til dem som ønsker å jobbe i en fremtidsretta næring.

– Jeg vil absolutt anbefale skognæringa, enten det er å ta høyre utdanning for å jobbe som skogbruksleder eller det er å kjøre skogsmaskin. Du er veldig selvstendig i det yrket her. Det er mange fine dager, trivelige kollegaer og et fint miljø, avslutter han.

Sindre kjører for Røsåsen Skogsmaskiner i Maura i Nannestad og er en av 1200 skogsmaskinførere her i landet. Her kan du se hvordan han jobber. Innslaget er laget av Hanne Røn Arntsen og Tyge Møller Christiansen.