Endelig avgjørelse om uttak av ulv i 2022 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Endelig avgjørelse om uttak av ulv i 2022

– Det er et skritt i riktig retning mot å nå bestandsmålet.

Av: Pressmelding Naturbruksalliansen
access_time Publisert

Onsdag kom Klima- og miljødepartementets (KLD) endelige avgjørelse om uttak av ulv i ulvesonen i 2022. Alle ulvene i revirene Rømskog, Slettås, Bograngen og Hornmoen skal tas ut. – Det er et skritt i riktig retning mot å nå bestandsmålet, mener sekretær i Naturbruksalliansen Elin Kollerud. – Men siden vi de siste seks årene har ligget over bestandsmålet, vil ikke dette uttaket bringe oss ned på Stortingets vedtatte bestandsmål.


Rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok uttak av alle ulvene i revirene Mangen, Rømskog, Hornmoen og Bograngen i lisensfelling på nyåret. Naturbruksalliansen forventet at Rovviltnemndenes vedtak, skulle blitt stående i KLDs behandling av kvote for lisensfelling av ulv i ulvesonen i 2022. Hurdalplattformen fastslår at de regionale rovviltnemndenes rolle skal styrkes i tråd med Stortingets intensjoner og at det skal legges vekt på nemndenes avgjørelser.


KLD vurderte imidlertid at uttak av Mangenreviret ville innebære for stor risiko for å felle det genetisk viktige Deisjø-/Settenparet. Mangenflokken skal radiomerkes med tanke på felling neste år. Isteden blir det uttak av de resten av ulvene i Slettåsreviret tatt ut, etter at alfaparet allerede er felt i lisensjakt utenfor ulvesonen. Bograngenreviret ble videre vurdert som et grenserevir, slik at antall norske ynglinger ble nedjustert fra 8,5 til 8 ynglinger.


Vi ser at departementet har lagt Rovviltnemndenes vedtak til grunn for fastsetting av kvote, sier Gunnar Gundersen, nestleder i Naturbruksallianen. – Det er likevel essensielt å få på plass en bedre og sikrere telling av ulvebestanden, i tråd med Hurdalsplattformen. – Det viser seg hvert år at foreløpige bestandsrapporteringer ikke evner å fange opp det reelle antallet ulver, og det er først juni vi har fullstendig oversikt.


Forvaltningens oppgave er å sikte seg inn på at Stortingets vedtatte bestandsmål blir nådd neste år. Naturbruksalliansen understreker at det å vurdere sannsynligheten for at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle bestandsmålet, alltid vil innebære en risiko. I de siste årene har man siktet seg inn mot det øvre sjiktet av bestandsmålet med det resultat at lisensfellingen ikke har bidratt til å oppfylle gjeldende bestandsmål. I de siste seks sesongene har bestanden derfor ligget over bestandsmålet på 4-6 ynglinger pr. år, hvorav 3 skal være helnorske ynglinger, og der grenseflokker teller med en faktor på 0,5.