Endring av virksomhetsbegrepet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Endring av virksomhetsbegrepet

Fra 1.januar 2016 ble det nye regler for beskatning av de minste skogeiendommene. Det betyr at det for disse blir viktig å rapportere endring nå fra første selvangivelse gjeldene for inntektsåret 2016.

Hvem blir berørt av dette?

Det er de alminnelige kriteriene for virksomhet som skal legges til grunn, dvs. om aktiviteten

-tar sikte på å ha en viss varighet
-har et visst omfang
-er egnet til å gi overskudd over tid
-drives for skatteyters regning og risiko

Dette er kriterier som gjelder for all type virksomhet. Det som er spesielt for skog er at man skal ta utgangspunkt i årlig nyttbar tilvekst (begrepet er egentlig misvisende i det det begrepet egentlig beskriver er «nyttbar» produksjonsevne). Denne «tilveksten» finner man ved å ta utgangspunkt i de økonomisk drivbare arealene. Det er de arealene der driftsforholdene er slik at avvirkningen, når skogen er hogstmoden, gir økonomisk overskudd pr. avvirket kubikkmeter trevirke.

Skattegruppa, som er en del av samarbeidsprosjektet mellom Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog, har laget en veiledning om endring av virksomhetsbegrepet, se vedlegg annet sted på denne siden.