Endringer på Evenstad - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Endringer på Evenstad

Kristin Evensen Gangås har sluttet som instituttleder ved Høgskolen i Innlandets avdeling på Evenstad. Skolen har satset mye på skogfag de siste årene. – Denne satsingen er jeg sikker på at også den nye ledelsen […]

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Forrige uke sluttet Kristin E. Gangås brått som instituttleder ved Høgskolen i Innlandets avdeling på Evenstad på grunn av en konflikt med den nye dekanen Maria Hörnell-Willebrand om vegen videre for studiestedet i Stor-Elvdal. Det skriver Østlendingen. Gangås mener Evenstad blir for hardt rammet av underskuddene på Blæstad (institutt for jordbruksfag) og Hamar (institutt for bioteknologi).

I Norge er det bare Høgskolen i Innlandets avdeling på Evenstad og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås som har bachelor- og masterutdanninger innen skogbruk.

Har satset på skogfag

Evenstad har de siste årene hatt en sterk økning i satsingen på skogfagene både utdanningsmessig og forskningsmessig. Kristin E. Gangås sier til Skog at studiestedet har gjennomført en vellykket styrking av staben de siste årene, med ansatte som har doktorgrad innen skogfag.

– Planen videre var nå å utlyse enda en stilling hvor vi ønsket å få inn ytterligere en professor eller en med førstekompetanse innen skog. Dette fordi vi har hatt en sterk økning av antall bachelorstudenter innen skogbruk i tillegg til at vi fra høsten 2019 av tilbyr en master i anvendt økologi med spesialisering innen skog. Den vellykkede satsingen som har skjedd de senere årene ved Evenstad har vært utviklet i et tett og nært samarbeid med skognæringen hvor spesielt Glommen Skog SA har vært en viktig samarbeidspartner i tillegg til Norskog, prosjektet Velg skog og alle de andre aktørene som her er med i tillegg til skogbruksavdelingen ved Fylkesmannen i Hedmark. Denne satsingen er jeg sikker på at også den nye ledelsen ønsker å fortsette, sier Evensen Gangås til Magasinet Skog.

Glommen bekymret

Glommen Skog har uttrykt bekymring for skogfagene, og det som skjer på Evenstad. – Vi har hatt en god relasjon til Evenstad i mange år, og skogbruksutdanningene har hatt en positiv utvikling. Vi følger godt med på det som skjer på Evenstad, og det er klart vi blir bekymret når vi registrerer uroen på avdelingen, sier skogsjef Per Skaare og næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen skog til Østlendingen. – Vi fokuserer ikke på personalsaken, men vi er opptatt av hvilken strategi Høgskolen i Innlandet nå har for Evenstad, en avdeling som har hatt en fantastisk positiv utvikling de siste årene, sier Skaare.  At Evenstad skal lide for underskuddene på Blæstad er også noe Glommen skogsjefene frykter:  – Det vil svekke Evenstad hvis instituttet må subsidiere fagmiljøene andre steder, sier Gundersen.  Evenstad tilhører fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, som består av institutt for skog- og utmarksfag (Evenstad), institutt for jordbruksfag (Blæstad) og institutt for bioteknologi (Hamar). Fakultetet hadde i fjor et underskudd på 5,1 millioner kroner.