Enighet om tomtefeste - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Enighet om tomtefeste

Regjeringspartiene har blitt enig med Kristelig Folkeparti og Venstre om endringer i tomtefesteloven.

‐ Det er svært gledelig at flertallet nå tar inn sikkerhetsventilen på 30 år, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

Den nye loven vil gi grunneierne muligheten til reforhandle utløpte festekontrakter, men også retten til å justere den nye festeavgiften hvert 30. år, innenfor et tak som etter dagens kroneverdi er ca 11 000 kr. pr. dekar. -Dette er et svært viktig prinsipp som sikrer en mer rettferdig balanse mellom bortfester og fester over et lengre tidsrom, sier Lahnstein.

Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Norskog foreslo for justiskomiteen å ta inn denne sikkerhetsventilen. -Det er bra at komiteens flertall har sett hvor viktig denne regelen er, sier Lahnstein.

Lahnstein er skuffet over at flertallet har fastsatt at tomtefesteavgiften skal settes til 2 prosent av råtomtverdien, noe som er 0,5 prosent lavere enn regjeringens forslag.
‐ Endringene i tomtefesteloven vil uansett innebære at grunneiere sitter igjen med en større del av verdiøkningen enn tidligere. Lovendringen er det konkrete resultatet av dommen i Den europeiske menneskerettsdomstol, der Norge ble dømt fordi tomtefestelovens § 33 var i strid med reglene om eiendomsvernet i Menneskerettskonvensjonen. Skogeierforbundets mangeårige innsats for å få endret tomtefestelovgivningen har nå gitt resultater, understreker Lahnstein.