Er du vår nye rådgiver? - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Er du vår nye rådgiver?

Skogeierforbundet har behov for å styrke sin kapasitet og kompetanse på områdene skogbruk og miljø. Vi søker derfor etter en person med høy kompetanse innen bærekraftig skogbruk.

Vi er særlig på jakt etter kompetanse innen klima- og miljøfaglige spørsmål.  Arbeidsoppgavene for rådgiveren vil kunne tilpasses søkerens kompetanse og interesser innenfor organisasjonens behov.

Du vil bli en del av vår fagavdeling som blant annet jobber med rammevilkår for skogbruk og skogindustri, skog og klima, frivillig vern, tømmertransport/infrastruktur, ivaretakelse av grunneierrettigheter, skogsertifisering, FoU og andre spørsmål som er viktige for norske skogeiere. 

Du har:

  • Vilje til å bidra til at norske skogeieres interesser blir ivaretatt i samfunnsdebatten.
  • Ønske om å bidra til at skogressursene utnyttes på en aktiv og bærekraftig måte.
  • Interesse for næringspolitisk arbeid.
  • Høyere utdanning på høgskole/universitetsnivå, kunnskap om næringen og gjerne relevant arbeidserfaring.

Vi tilbyr:

  • Norges fremste skogpolitiske miljø med både stor faglig tyngde og politisk gjennomslagskraft.
  • En unik mulighet til å være med på å drive det grønne skiftet fremover og utvikle skognæringen.
  • Mange arbeidsoppgaver og utfordringer, men også mye moro i et godt arbeidsmiljø.
  • Trivelige lokaler sentralt i Oslo.
  • Lønn etter avtale.

Les hele stillingsannonsen og søk på jobben her!