ESA godkjenner støtte til biokull - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

ESA godkjenner støtte til biokull

EFTAs overvåkingsorgan ESA ga i ettermiddag grønt lys for at Enova kan støtte biokullproduksjon på Treklyngen med 138 millioner kroner.

Av: Viken Skog / Treklyngen
access_time Publisert

Enova vil gi 138 millioner kroner i støtte til Arba Follum på Ringerike. Pengene skal gå til et prosjekt der selskapet skal teste en ny og effektiv måte å produsere svarte pellets på. Disse skal kunne erstatte fossilt kull i kullkraftverk uten at det trengs store tilpasninger eller investeringer i kraftverkene.

ESA har ingen innvendinger.  – Dette prosjektet kan forbedre et allerede miljøvennlig alternativ til kull, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Han påpeker at ESA også tidligere har godkjent statsstøtte til prøveprosjekter for å utvikle grønn teknologi.

Daglig leder i Treklyngen, Rolf Jarle Aaberg er lettet over at ESA endelig har godkjent støtten til biokullprosjektet på Follum.

– Dette er gode nyheter og en fundamentalt viktig avklaring som dessverre har tatt lang tid (1 år). Dette betyr at vi nå kan jobbe videre med kunder og leverandører for realisering av prosjektet. Biokull kan bli et svært viktig bidrag til å redusere klodens totale CO2-utslipp gjennom å erstatte fossilt kull. Det gjør det til en fremtidsrettet energiform som også kan bidra til å gi norsk skogsindustri et etterlengtet løft sier Aaberg.

– Dette er gode nyheter og en fundamentalt viktig avklaring som dessverre har tatt lang tid (13 måneder). Nå kan jobbe videre med kunder og leverandører for realisering av prosjektet. Siden det har vært stor usikkerhet om når avklaringen ville komme, har viktige aktiviteter hatt redusert framdrift. Dette har vært en forutsetning for å gå videre med avklaringer på de siste avgjørende brikkene som skal falle på plass. Nå er vi veldig glade, og det er bare å brette opp ermene og jobbe hardt med innspurten, sier Aaberg.

Biokullet som skal lages av selskapet Arba Follum på Treklyngen skal kunne erstatte fossilt kull og er testkjørt på kullkraftverk flere steder i Europa.

Nå gjenstår det å få landet kommersielle avtaler med kunder og leverandører, og ikke minst skaffe investorkapital som gjør det mulig å realisere biokullfabrikken som har en prislapp på 400 millioner kroner.

– Det er et vesentlig stykke arbeid som gjenstår, men med Enova-midlene har vi en finansiell plattform på plass. Vi har også kontakt med potensielle investorer, sier Aaberg som regner med en avklaring og investeringsbeslutning vi i løpet av 2017.
Biokullet er laget av 100 prosent trevirke og har tilnærmet samme egenskaper som fossilt kull. Det betyr at det er mulig å erstatte fossilt kull med fornybart biokull, uten at kullkraftverkene må gjøre større ombygginger.

Det er det norske selskapet Arbaflame som har patent på produksjonsteknologien. Selskapet ble etablert i 2005 og har siden utviklet og kommersialisert patentet. De seneste fire årene er det gjennomført vellykkede fullskalatester på åtte kullkraftverk i Europa og Canada. Underveis har selskapet mottatt støtte fra flere offentlige aktører.

Les saken på Viken Skog sin nettside: