Et offensivt årsmøte - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Et offensivt årsmøte

Det var en offensiv holdning som preget årsmøtet i Norges Skogeierforbund. Både påtroppende og avtroppende leder understreket betydningen av samarbeid og lagspill.

Skogeierforbundets nyvalgte leder, Heidi Hemstad, viste til at skognæringen er en viktig del av klimaløsningen. Aktivt skogbruk er det mest relevante bidraget vi kan gi i klimakampen, og det må vi få fram enda bedre, ikke minst i den offentlige debatten. Hemstad inviterte også de øvrige skogsamvirkene med på arbeidet med å styrke skogskjøtselen. ‐Vi må ta tak i de viktige, felles utfordringene, og stå sammen når det gjelder, understreket Hemstad.

Hemstad ga også en stor og varm takk til avtroppende leder Olav A. Veum for den store innsatsen han har lagt ned i Skogeierforbundet. Det har skjedd mye i den perioden du har vært leder, og næringen har gått fra å bli sett på som en solnedgangsgnæring til en soloppgangsnæring. 

Olav A. Veum ble tildelt Norges Skogeierforbunds gullnål. Det var administrerende direktør Per Skorge som overrakte gullnålen. Skorge hadde hele administrasjonen med seg når han takket Olav A. Veum for utmerket innsats og godt samarbeid.

Olav A. Veum.

‐ Du kan næringen vår fra A til Å, og du har vært en god motor for næringen. Du får folk med deg, og tar også opp de vanskelige sakene. Det er vemodig å takke deg av, sa Skorge.

Olav A. Veum sa til årsmøtet at det har vært et priviliegium å være leder i Norges Skogeierforbund. Veum understreket at det er helt avgjørende at vi jobber sammen. Felles kraft i næringspolitiske saker er helt avgjørende – og den kraften vi representerer, er sterk!