Et stort skritt nærmere nytt regjeringskvartal i tre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Et stort skritt nærmere nytt regjeringskvartal i tre

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti er nå enige om at tre skal være et hovedelement i byggingen av det nye regjeringskvartalet. Dermed er det flertall på Stortinget.

‐  Vi ønsker at det enorme bygget som skal bygges her, skal fremme norsk byggeskikk og norsk trebryggeri. Tre er klimavennlig, og det er en råvare som vi har mye av i Norge, sier Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum.

Sp, Ap, KrF og SV vil fremme et forslag i Stortinget om bruk av tre i de nye regjeringsbyggene.

‐  Jeg reiser for mange steder og ser bygging av videregående skoler og boligområder med importert trevirke. Det minner oss på at vi kan gjøre det på norsk trevirke. Skape en industri og skape nye arbeidsplasser, sier Jonas Gahr Støre (Ap).

‐  Dette var akkurat det samme vi gjorde da vi bygde Gardermoen flyplass i sin tid, og det tror jeg er et bygg som vi er stolte over i dag, sier Knut Arild Hareide (KrF).

Et tydelig politisk signal

Norges Skogeierforbund håper og tror at dette vil innebære et kjempeløft for skog- og trenæringen.

‐ Det er fantastisk at den største offentlige byggekontrakten i Norge skal fremme bruk av tre og norsk industri. Et slikt bygg vil vekke oppsikt internasjonalt, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

I Norge har vi flere flinke produsenter av treløsninger som kan være aktuelle i byggingen av de nye regjeringsbyggene. Ringsaker vegg- og takelementer i Brumunddal, Moelven, Nordisk Massivtre på Kongsvinger, Splitkon AS (bygger ny massivtrefabrikk på Åmot) og Termowood i Hurdal for å nevne noen.

‐  Her har norske bedrifter en gylden mulighet til å sette sitt preg på det som vil bli ett av de største og viktigste byggeprosjektene i Norge, sier Lahnstein.

Norges Skogeierforbund representerer 35 000 skogeiere og over 80 prosent av hogsten i Norge.

‐  Istedenfor at man bare prater om miljø, grønt skifte og industribygging, tar man nå et tydelig politisk grep som sikrer at dette kan skje i praksis. Det er en internasjonal konkurranse om å utvikle fremtidens grønne løsninger, og det er viktig at vi er i front av utviklingen slik at vi bygger industri og kompetanse her i landet, sier Lahnstein.

Engasjert byggherre i Brumunddal

Tidligere i vinter var Vedum, Hareide og Lahnstein på besøk under byggingen av det som skal bli verdens høyeste trebygg, Mjøstårnet.

Der fikk de omvisning av Brumunddals store sønn, eiendomsinvestor Arthur Buchardt.

Buchardt fortalte med entusiasme om den meget sterke kompetansen innen avansert trebyggeri i regionen, og budskapet hans er at vi må få opp farta og gripe mulighetene.

– Det er utrolig bra å ha politikerne med på laget for å utnytte de fantastiske mulighetene skogen representerer når det gjelder å redusere klimagassutslippene og skape innovasjon og arbeidsplasser i Norge, sier Erik Lahnstein.

Byggherre og investor, Arthur Buchardt, forklarer at byggingen av Mjøstårnet stimulerer det lokale næringslivet og sparer klimaet. Materialene til det nye tårnet leveres av Moelven Limtre og Ringsaker Takelementer.
Knut Arild Hareide, Erik Lahnstein og Trygve Slagsvold Vedum foran Mjøstårnet tidligere i vinter. Bygget skal bli 81 meter høyt og får hele 18 etasjer.
Selve Mjøstårnet skal etter planen stå ferdig 1. mars i 2019.