Europeisk skogpolitikk på agendaen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Europeisk skogpolitikk på agendaen

EU-kommisjonen har kommet med en mengde forslag som påvirker skog. Denne uken var nordiske, tyske og østerrikske skogeierorganisasjoner samlet i Norge for å diskutere hva konsekvensene kan bli for de ulike landene.

Gjennomføringen av Fornybardirektivet og Avskogingsforordningen sto høyt på agendaen, sammen med blant annet forslaget om en europeisk skogovervåking.

– Det er svært nyttig å treffe kollegaer fra andre land og utveksle erfaringer, sier Ellen Alfsen, som er ansvarlig for internasjonale spørsmål i Norges Skogeierforbund.

I noen saker er det rom for nasjonale tilpasninger i regelverket. Det gjelder blant annet Fornybardirektivet, som er vedtatt i EU, men ikke i Norge.

– Hvordan direktivet gjennomføres i de andre landene er nyttig å ha med oss i vårt arbeid med saken her hjemme, sier hun.

Fornybardirektivet er nå på høring i Norge, med frist for innspill 19. april 2024.

Avskogingsforordningen er vedtatt i EU, og skal etter planen innføres ved årsskifte. Forordningen er ikke innført i Norge ennå, det vurderes om den er EØS-relevant. Målet med forordningen er å hindre avskoging av regnskog, et formål alle kan støtte opp under.

– Det er mange forhold rundt avskogingsforordningen som ikke er avklart ennå, og det råder stor usikkerhet rundt denne forordningen i EUs medlemsland. Denne saken fikk stor oppmerksomhet på møtet vårt, sier Alfsen.