Får millionstøtte til prestisjeprosjekt i skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Får millionstøtte til prestisjeprosjekt i skogen

Forskningen og skognæringen går sammen i storsatsingen SmartForest. Forskningsrådet støtter prosjektet som har en kostnadsramme på 234 millioner kroner.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Målet er en digital revolusjon i skogsektoren som skal bli både bedre og mer effektiv. SmartForest skal undersøke hvordan en serie muliggjørende teknologier slik som droner, fjernmåling, maskin data, robotikk, blockchain og digital twinning kan utnyttes til å øke verdiskaping og forbedre miljøpåvirkningen fra den norske skogsektoren.

– Ideen bak prosjektet er at fremskrittene innen skognæringen vil skje gjennom digitalisering, bruk av data og kunnskapsbasert forvaltning, sier forskningssjef i NIBIO, Rasmus Astrup.

– Det er veldig gledelig at en samlet skognæring i fellesskap har klart å etablere et prosjekt som når opp i konkurransen med alle andre næringer sier divisjonsdirektør for Skog og utmark i NIBIO, Bjørn Håvard Evjen.  

– SFI-ordningen har et høyere ambisjonsnivå, større langsiktighet og gir større oppmerksomhet til de fagområdene som når opp i konkurransen, enn de andre ordningene i Forskningsrådet. Dette er en anerkjennelse av at NIBIO og NMBU er ledende innenfor forskningen, og at skognæringen blir satset på i virkemiddelapparatet, sier Evjen.

Anerkjennelse

– Vi skal jobbe smartere i skogbruket, mer effektivt og med mer presisjon. Det er helt vesentlig for verdikjeden vår, sier Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog som er med på satsingen.  

Han synes det er gledelig at Forskningsrådet har valgt å tildele skogmiljøet i Norge midler til et såkalt SFI (senter for forskningsdrevet innovasjon). SFI-utlysningene er prestisjefylte og det er mange som søker disse midlene.

– Dette er en anerkjennelse av forskningsmiljøene som forsker på skog, i tillegg viser det at storsamfunnet ønsker å satse på vår næring, sier Kristiansen som mener bedre bruk av teknologi vil være avgjørende for å drive skognæringen fremover.

– Etableringen av dette forskningssenteret viser også at næringen evner å samarbeide om gode prosjekter, sier han.

Vil gi bedre planlegging

Glommen Mjøsen Skog og AT Skog er også involvert prosjektet. Administrerende direktør i AT Skog Anders Roger Øynes peker på at de opererer i en region med utfordrende terreng og infrastruktur.

– Aktiviteter knyttet til optimalisering av logistikk, produksjonsmetoder og dokumentasjon er viktig områder for vår deltagelse, sier Øynes.

– For AT Skog vil Smart-Forest tilby en strategisk plattform for digitalisering. Mer konkret så tar vi med oss ALLMA inn i Smart-Forest prosjektet, slik at vi kan videreutvikle ALLMA til et sentralt verktøy i den digitale verdikjeden, legger Øynes til.

ALLMA er en digital løsning for skogbruksplanlegging.

Nils Bøhn, direktør for skog og arealtilknyttet virksomet i Norges Skogeierforbund, sier at senteret vil kunne bidra til en mer effektiv og bedre skogbruksplanlegging.

– Ved å benytte droner og sattelittdata mer effektivt vil planleggingen av skogsdriften kunne få et betydelig løft, sier Bøhn.

Smartere drift

Det er Nibio, NMBU, UiO, tre utenlandske partnere og den norske skognæringen som etablerer senteret med støtte fra Forskningsrådet.

– Informasjon og dataflyt om skogressurser, skogskjøtsel, driftsteknikk og tømmerleveranser skal transformeres, sier Bjørn Håvard Evjen, divisjonsdirektør i Nibio i en pressemelding.

Rasmus Astrup, forskningssjef for skog og utmark i Nibio, skal lede prosjektet.

– Med hele skognæringen og de som håndterer informasjonsflyten i verdikjeden som deltagere i prosjektet, ligger det godt til rette for å videreutvikle verdikjeden, sier Astrup.

Prosjektet har en kostnadsramme på 234 millioner kroner og en varighet på åtte år. Finansieringen er et spleiselag mellom forskningsmiljøene og bransjen på den ene siden, og Forskningsrådet på den andre.

SmartForest er ett av 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som fikk innvilget søknaden i Forskningsrådets styre 11. juni. 70 søkerkonsortier sendte inn søknad.