Feil og fakta om biodrivstoff - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Feil og fakta om biodrivstoff

Biodrivstoff har vært heftig debattert etter Stortingets vedtak om opptrapping av omsetningskravet. Dessverre preges debatten av manglende kunnskap, skriver administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein, i en kronikk i Nationen i dag.

Ikke fordi kunnskapen ikke finnes, men fordi konklusjoner trekkes uten å innhente den først.

Alt biodrivstoff som omsettes må være sertifisert i henhold til EUs bærekraftdirektiv og den norske produktforskriften. Fra 2017 økes kravene slik at det må dokumenteres en reduksjon i klimagassutslipp på minst 50 prosent. Tilsvarende krav til dokumentasjon av opprinnelse eller beregning av klimaeffekt finnes ikke for fossilt drivstoff.

Avansert biodrivstoff produseres av råvarer som ikke kan bli mat, slik som avfall, rester og celluloseholdig materiale. Avansert biodrivstoff produsert av restråstoff fra skogen gir en reduksjon i utslipp på opp mot 95 prosent.

Den største klimanytten kommer likevel av alle de andre produktene som produseres av tømmeret før restene blir til biodrivstoff.

Alt tømmer som kan bli til bygningsmaterialer, vil fortsatt bli benyttet til dette fordi markedet priser dette langt høyere enn råstoff til biodrivstoffproduksjon. Produksjon av bygningsmaterialer er også det som gir størst klimanytte.

Hele kronikken kan leses i Nationen