Fellingsvedtak for tre ulveflokker innenfor ulvesona - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Fellingsvedtak for tre ulveflokker innenfor ulvesona

Regjeringen har vedtatt at tre ulveflokker i grenserevir innenfor ulvesonen skal felles. Dette gjelder de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka.

Rovviltnemdene vedtok i tillegg lisensfelling av ulvene i Mangenreviret. Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir mot Sverige. Sist vinter var det dokumentert 8 norske kull. Bestanden av ulv i Norge har økt kraftig de seinere årene. Antall ynglinger har ligget over bestandsmålet siden vinteren 2015-2016.

– Det er bra at regjeringen har fulgt opp rovviltnemdenes uttak av grenseflokker, men vi er bekymret for at vi nok en gang havner over det fastsatte bestandsmålet, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Sist vinter ble lisensjakta på ulv utsatt i flere omganger etter vedtak i Oslo tingrett. Like før avslutningen av jaktperioden ble det etter en kjennelse i Borgarting lagmannsrett, likevel åpnet for uttak. Med de avklaringene som ble gjort av lagmansretten i forrige runde, vil det i år åpenbart ikke være grunnlag for å utsette årets lisensjakt på bakgrunn av eventuelle klager fra miljøorganisasjonene, sier Skorge.

– Regjeringen oppgir at begrunnelsen for å ikke ta ut Mangenreviret, er risikoen for å at noen av de genetisk verdifulle ulvene i naboreviret Setten felles ved en feil. Departementet opplyser imidlertid at de fortløpende vil vurdere mulighetene for uttak i statlig regi av ulvene i Mangenreviret. Et uttak av Mangereviret er sterkt ønsket og vil øke muligheten for å nå bestandsmålet, avslutter Skorge.

Ulvejakta skal skje i perioden 1. januar til 15. februar.