Fersk rapport om bærekraftig skogbruk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Fersk rapport om bærekraftig skogbruk

Før sommeren lanserte NIBIO en fersk rapport som har fått navnet «Bærekraftig skogbruk i Norge». Rapporten – som også har fått en egen nettside, gir en samlet presentasjon av utvikling og status for de norske […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert
Bjørn Håvard Evjen er direktør for Divisjon skog og utmark i NIBIO. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO.

– Skogspørsmål diskuteres ofte intenst, men debatten er ikke alltid basert på fakta og dokumentert kunnskap om skog. Rapporten og nettsiden «Bærekraftig skogbruk i Norge 2018» er ment å gjøre noe med dette, forteller Bjørn Håvard Evjen, som er direktør for divisjon Skog og utmark ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Det er NIBIO, som på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, har fått ansvaret for å utgi rapporten. De har samarbeidet med i alt 34 bidragsytere fra ulike kompetansemiljøer.

– Målet er at rapporten skal gjøre faktabasert kunnskap om skogen i Norge mer tilgjengelig for alle som er engasjert i debatter om forvaltning og bruk av skog, forklarer seniorrådgiver Stein Tomter, ved NIBIO, divisjon for skog og utmark. Han har vært redaktør for rapporten.

– Rapporten dokumenterer historien om 100 års norsk skogforvaltning fram mot dagens bærekraftige skogbruk, supplerer divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen. – Dagen skogbruk er et resultat av samarbeidet mellom en ansvarlig skognæring, en offensiv statlig skogpolitikk og sterke forskningsmiljøer som har gitt en god balanse mellom næring og miljø, sier han videre. Rapporten skal såldes bidra til å dokumentere utvikling og tilstand i norske skoger.

Rapporten gir oversikt og informasjon over tilgjengelig kunnskap på en rekke områder innen skog og skogbruk. Noen eksempler på tema som tas opp er tilvekst og karbonbinding i norsk skog, elementer knyttet til biologisk mangfold og ulike miljøverdier, slik som mengden død ved og kantsoner, samt tall for produksjon, sysselsetting, utdanning, kompetanse, kulturminner og friluftsliv.

Kunnskap og fakta har blitt samlet inn fra flere fagmiljøer, og inneholder et omfattende statistisk materiale. Rapporten består av 42 kapitler og presenterer utvikling og status for skogen i Norge. Mange av tallene stammer fra Landsskogtakseringen ved NIBIO, samt fra forsking ved NIBIO og fra andre forskere og fagpersoner fra andre skogfaglige miljøer.

Rapporten skal oppdateres årlig. Den har derfor også fått sin egen nettside, hvor den presenteres som en årlig nettbasert faktarapport, mens en egen papirversjon trolig vil bli trykket opp hvert tredje til femte år. Bakerst i rapporten finnes det forøvrig også en nyttig ordliste over faguttrykk som gjerne går igjen i skog- og skogbruk.

Stein Tomter er seniorrådgiver ved NIBIO, Divisjon for skog og utmark. Foto: NIBIO.