Fjerningen av maskinskatten vil gi økte investeringer - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Fjerningen av maskinskatten vil gi økte investeringer

Norges Skogeierforbund er glad for at de borgerlige partiene er enige om å fjerne den såkalte maskinskatten i statsbudsjettet for 2018.

‐ Vi er svært fornøyd med at det er oppnådd enighet om å avvikle maskinskatten. Dette vil gi økte investeringer i norsk industri og styrke verdiskapingen, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

Norge har så langt i liten grad lykkes med å kompensere for fallende inntekter og aktivitet i petroleumssektoren med økt aktivitet i annet norsk næringsliv.

At skatten på maskiner og produksjonsutstyr nå fjernes, er ett av flere viktige tiltak for å stimulere til investeringer i grønne arbeidsplasser her hjemme.

– Industriarbeidsplasser som krever store kapitalinvesteringer gir høy avkastning per årsverk og er egnet til å forsvare et høyt norsk lønns- og velferdsnivå. Slike investeringer skaper også betydelige industrielle og kunnskapsmessige ringvirkninger. Det er derfor bra at man nå gradvis avvikler skatten på maskiner, sier Lahnstein.

Skogeiersamvirket jobber for få etablert fremtidens grønne bioraffinerier i Norge og har dialog med norske og utenlandske investorer.

Alle nyinvesteringer fra og med 2019 vil være unntatt maskinskatten. For eksisterende anlegg vil skatten gradvis trappes ned over 7 år. Lahnstein forventer at dette vil konkrete effekter.

– Det blir mer lønnsomt å investere effektive maskiner ved sagbrukene og det øker mulighetene for å tiltrekke milliardinvesteringer i fremtidens biodrivstoffproduksjon til Norge, sier Lahnstein.

Norges Skogeierforbund har sammen med Norsk Industri vært blant dem som har engasjert seg for å få fjernet maskinskatten.