Flere barkbiller i Trøndelag og Oppland - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Flere barkbiller i Trøndelag og Oppland

Bestanden av barkbiller har økt i Nord-Trøndelag og Oppland i 2017, mens det har vært en liten nedgang i de fleste fylkene på grunn av vått og kjølig vær, melder Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Granbarkbillen er den eneste insektarten i Norge som kan angripe og drepe levende grantrær i stort omfang. Den regnes blant de verste skadegjørerne i europeiske barskoger.

Nord-Trøndelag og Oppland var de eneste fylkene med økning av fangstverdiene fra 2016 til 2017. Sammenlignet med to år tilbake er det imidlertid en økning for flertallet av fylkene. Trøndelag hadde blant de høyeste fangstverdier i landet i 2017 til tross for sin nordlige beliggenhet, og lokale nye angrep i Trøndelag forklares med mange overvintrende barkbiller og ettervirkninger av billeproduksjon etter tidligere stormfellinger.

En svært varm mai-måned i de nordlige og høyereliggende områdene av Oppland ga økning i billefangstene her, mens billefangstene gikk ned i det våte og kjølige været i det øvrige av Østlandet og Sørlandet.

Nivået av barkbiller i 2017 er middels høyt og kan raskt endre seg om vi får store vindfellinger og varme og tørre somrer i tiden som kommer. Fellefangster fra nye lokaliteter i barkbilleovervåkingen indikerer at granbarkbillen er til stede lenger vest og nord i landet enn tidligere kjent.

Bjørn Økland, seniorforsker, NIBIO forteller til Skog.no at spredningen av granbarkbiller trolig ikke har noe med mer langsiktige klimaendringer å gjøre, men heller fordi det har blitt plantet en del gran i vest og nord som nå begynner å bli hogstmodne. Økte billefangster i nordlige områder kan imidlertid ha sammenheng med flere varme somrer og vindfellinger i de siste årene.

 

‐ Det er i de spesielt tørre, varme og lange somrene som skogeierne bør følge med, sier han. Gå i skogen og se etter brunt boremel som kommer ut av barken på godt voksne grantrær. Granbarkbillen (for det er den som gjør størst skade) har flytid i mai og utover i juni. Så klekkes den nye billegenerasjonen fra midten av juli og ganske langt utover høsten.

‐ Skogeierne bør fjerne angrepne trær før juli, sier Økland. Men rekker du ikke det, er det også en god effekt av å fjerne dem utover sommeren.

De fleste granbarkbillene overvintrer i humuslaget av skogen rundt klekkestedet. Neste år vil de, avhengig av været, kunne masseangripe trær i dette området.

 

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utfører NIBIO en årlig registrering av barkbillebestandene i samarbeid med skogbruksmyndighetene i 13 fylker. Billene fanges i feller med feromondispensere som lokkemiddel – slik det er gjort siden 1979.