Flertall for å avvise regjeringens forsøk på å avpolitisere rovviltområdet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Flertall for å avvise regjeringens forsøk på å avpolitisere rovviltområdet

Et flertall i Energi-og miljøkomiteen bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet på Stortinget innstiller nå negativt til å endre naturmangfoldloven, slik regjeringen ved Klima- og miljødepartementet (KLD) har foreslått.

Saken dreier seg om at KLD allerede sent i 2019 foreslo å gjennomføre store endringer i rovviltforvaltningen. Her lå det både blant annet forslag om å opprette en «uavhengig klagenemd» for behandling av klagesaker på lisensfelling m.m. Det lå også forslag om å lage større og færre rovviltregioner.  Skogeierforbundet har fulgt saken tett blant annet i to høringsrunder.  

Forslaget møtte stor motstand I høring på Stortinget 14. mai, hvor hele 8 av 10 høringsinstanser gikk imot forslaget.  

 Vi er glade for at Stortingets flertall lyttet til den massive motstanden fra høringsinstansene og avviste de største endringsforslagene fra regjeringen i denne saken. Ikke minst at det nå ikke blir en separat rovviltklagenemd, og at antallet rovviltregioner heller ikke reduseres fra åtte til seks, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.  

Begrunnelsen for regjeringens ønske om en uavhengig klagenemd var blant annet at behandling av rovviltsaker i departementet var en stor belastning for politisk ledelse. 

Vi mener opprettelsen av en rovviltklagenemd ville bidratt sterkt til å avpolitisere rovviltpolitikken og med det demokratisk innflytelse over politikkområdet. I den situasjonen vi er i, hvor regjeringen ikke følger opp stortingsvedtak for forvaltning av ulv, trenger vi større demokratisk innflytelse og ikke mindre, sier Skorge   

Det er avgjørende at det er politikerne som må ta det overordnede ansvaret for den rovviltpolitikken som føres tilføyer Skorge.  

En reduksjon av antallet rovviltregioner ville bryte med vedtatte rovviltforlik på Stortinget, hvor et av hovedprinsippene er å sikre at de som faktisk lever med konsekvensene av å ha rovdyrene tett på også sikres innflytelse over forvaltningen.   

Vi mener det er viktig at alle som «har skoen på» blir hørt. Store regioner vil helt klart svekke den nødvendige lokale og regionale kunnskapen når avgjørelsene tas i praksis, sier Skorge. 

Saken avgjøres ved votering i Stortinget i begynnelsen av juni, men lite tyder på at det kan bli flertall for regjeringens forslag her.