Flytter forvaltningsansvaret for hjorteviltet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Flytter forvaltningsansvaret for hjorteviltet

Ansvaret for forvaltning av elg, hjort, rådyr og villrein flyttes fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet.

‐ Flyttingen er et viktig signal om at det ligger et potensial for næringsutvikling knyttet til jakt, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Bakgrunnen for flyttingen er et ønske om å få en bedre utnyttelse av viltressursene og høyere verdiskaping.

Overføringen av ansvaret er et resultat av enigheten i den nye regjeringsplattformen som ble presentert 14. januar 2018.

‐ Det er ennå uklart hva slags administrative konsekvenser flyttingen får, sier Lahnstein.

‐ Det er viktig at Landbruks- og matdepartementet får ressurser og kompetanse til å løse de nye oppgavene på en god måte. Det samme gjelder for de underliggende etatene, sier Lahnstein.