Foreslår tidsfrist for dødsbo i landbruket - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Foreslår tidsfrist for dødsbo i landbruket

Det er svært gledelig at regjeringen i dag har kommet med forslag om å innføre en frist på 3 år for skifte av dødsbo i landbruket, sier Ellen Alfsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Skogeierforbund.

 -Naturressursene vil spille en viktig rolle i overgangen til det grønne skiftet, og vi må ta forvalteransvaret på alvor, understreker Alfsen. Det er uheldig at landbrukseiendommer som kunne vært solgt til noen som gjerne ville drive gården, bosette seg i bygda og bidra til økt verdiskaping og aktivitet, i stedet blir stående tomme og forfalle.

-Det er eksempler på at et dødsbo stopper vern av skog, bygging av skogsbilveg eller et nødvendig jordskifte fordi det ikke er mulig å få tak i noen som kan skrive under. I andre tilfeller tar det svært lang tid å få gjennomført tiltak, fordi man må lete opp og innhente underskrifter fra en rekke arvinger, sier Alfsen.

-Det er en imponerende rask oppfølging av regjeringen, som også har dette punktet med i regjeringserklæringen. Vi setter vår lit til at Stortinget følger opp saken på en god måte. Spørsmålet om å sette en tidsfrist for dødsbo i landbruket ble diskutert i Justiskomiteen i forbindelse med den nye arveloven i januar 2019, og da var det bred politisk forståelse for at en tidsfrist burde innføres. Vi oppfordrer alle partier til å støtte forslaget, sier Alfsen.