Foreslår tidsfrist for dødsbo i landbruket - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Foreslår tidsfrist for dødsbo i landbruket

Regjeringen har i dag sendt på høring to alternative forslag om å innføre tidsfrist for dødsbo i landbruket. Dette er svært gledelig, og et forslag vi har ventet på, sier Ellen Alfsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Skogeierforbund.

Skogeierforbundet har lenge vært tydelige på at vi ønsker å få innført en tidsfrist for dødsbo i landbruket. Vi har mange eksempler på at dødsbo blir liggende øde, og at eiendommene forfaller. Det er lite aktuelt å foreta investeringer i et dødsbo, og tiltak som ellers hadde vært gjennomført, blir ikke fulgt opp.

-Naturressursene vil spille en viktig rolle i overgangen til det grønne skiftet, og vi må ta forvalteransvaret på alvor, understreker Alfsen. Det er uheldig at landbrukseiendommer som kunne vært solgt til noen som gjerne ville drive gården, bosette seg i bygda og bidra til økt verdiskaping og aktivitet, i stedet blir stående tomme og forfalle.

-Det er eksempler på at et dødsbo stopper vern av skog, bygging av skogsbilveg eller et nødvendig jordskifte fordi det ikke er mulig å få tak i noen som kan skrive under. I andre tilfeller tar det svært lang tid å få gjennomført tiltak, fordi man må lete opp og innhente underskrifter fra en rekke arvinger, sier Alfsen.

Regjeringen har beskrevet to forskjellige modeller, og tre alternative tidsfrister. Den ene modellen gjelder kun for privat skifte, mens den andre modellen gjelder både privat og offentlig skifte.

Regjeringen har foreslått alternative tidsfrister på hhv. 3, 4 og 5 år. Skogeierforbundet har tidligere gått inn for en frist på 3 år.

Vi vil ha en grundig behandling av de forskjellige forslagene i vår organisasjon, sier Alfsen.

Høringsfristen er 7. september 2020.