Fornøyd med drifta i ALLSKOG - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Fornøyd med drifta i ALLSKOG

ALLSKOG omsatte i 2017 1,1 millioner kubikkmeter (m3) virke fra skogen. Totale driftsinntekter i morselskapet endte på 752,8 mill. kr. mot 821,2 mill. kr. i 2016. Driftsresultatet i morselskapet ble på 8,3 mill. kr. mot […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

‐ Styret er fornøyd med underliggende drift, forteller styreleder i ALLSKOG, Eilif Due.

‐ Det er mange piler som peker i rett vei og vi klarte å komme i mål med et anstendig driftsresultat i 2017, på tross av noe manglende volum, sier adm.dir i ALLSKOG Snorre F. Furberg.

Selskapet har det siste året vært gjennom en intern omorganisering for å optimalisere produksjonsløypa fra stubbe til industri. – Effektene av denne omorganiseringen forventes å vises ut over i det nye året, sier Furberg.

Lavere volumproduksjon på grunn av svært dårlige vinterforhold og begrensninger i entreprenørkapasiteten trakk ned driftsinntektene og driftsresultatet. En rekke kostnadsbesparende tiltak og et omfattende arbeid med effektivisering og utvikling av produksjon og logistikk trakk driftsresultatet opp.

Situasjonen i Norske Skog har preget året, og skapte usikkerhet for ALLSKOG og skogeierne. Nå forventer vi at de framtidige, nye eierne vil satse og utvikle selskapet til det beste for skognæringa nordafjells. Melding om oppbud i Norske Skogindustrier ASA medførte en nedskrivning på 15, mill. kr og et årsresultat på – 2,7.mill.kr. etter skatt.

Datterselskapene har levert meget gode resultater, og i Din Tur er det tatt ut utbytte på 4,3 mill. kr.