Fortsatt ekstremt stor skogbrannfare - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Fortsatt ekstremt stor skogbrannfare

Den varme og tørre sommeren gjør at det fortsatt er ekstremt stor skogbrannfare over store deler av Sør- og Østlandet. Mange steder er det innført totalforbud mot å gjøre opp ild eller grille i skog […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Bare mellom onsdag kveld (11. juli) til søndag kveld (15 juli) har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) registrert i underkant av 300 små og store branner på Sør- og Østlandet. Hardest rammet har Telemark- og Agder-distriktet vært, men også områder i Østfold, Vestfold, Buskerud, Oslo og Akershus, Oppland og Hedmark har vært utsatt for mange branner.

Branner per dag 1-april – 15-juli 2018

 

PS: DSB har i dag (16. juli) utarbeidet fersk statistikk over skogbrannfaren og antall branner i inn- og utmark de siste dagene og månedene. Se flere av disse under (Red. anm.).

– Vi har hatt skog- og utmarksbranner i hele juli som har krevd stor innsats både på bakken og av brannhelikopter, men det tiltok fra onsdag kveld da vi fikk inn en værtype med kraftig lyn og torden over store deler av Sør- og Østlandet, forteller Anne Rygh Pedersen. Hun er avdelingsdirektør i DSB med ansvar blant annet for brann og redning. Hun forteller at opptil 22 brannhelikoptre på det meste har vært i lufta samtidig for å kjempe mot de mange skogbrannene. – Vi har aldri hatt en så omfattende innsats, både på bakken og i lufta, her til lands noen gang, slår hun fast.

– I tillegg til at vi heldigvis har hatt tilgang på tilstrekkelig mange helikoptre, har vi i tillegg mobilisert svært store mannskaper på bakken, både fra brann- og redningsetatene og fra Sivilforsvaret. Blant annet har vi flyttet rundt på mannskaper fra Sivilforsvaret både i Trøndelag, Hordaland og Oslo og Akershus, som har vært med og støttet innsatsen i Telemark, forteller hun.

Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Ved at været nå har stabilisert seg, og det er færre lynnedslag, er situasjonen også ørlitt roligere fra og med i dag (mandag 16. juli).

– Vi har i den forbindelse kunne avse seks av helikoptrene til Sverige, hvor utfordringen er vesentlige høyere enn hos oss i øyeblikket, sier Rygh Pedersen.

Før helgen sendte DSB også et forhåndsvarsel til EU om å få bistand fra brannfly dersom det skulle bli nødvendig. – Slik vi anser situasjonen i øyeblikket er det foreløpig ikke aktuelt å be konkret om slik bistand fra EU, men vi opprettholder forhåndsvarselet og følger situasjonen fortløpende. Vi kommer ikke nøle om å be om slik bistand om behovet melder seg, forteller Rygh Pedersen.

Over 22 helikopter var på vingene samtidig i løpet av helga. (Bildet er et illustrasjonfoto fra en brannøvelse i Telemark).

 

Selv om vi i øyeblikket har en roligere værtype og selv om det nå er spådd litt regn de nærmeste dagene, advarer Rygh Pedersen mot å tro at den ekstreme brannfaren vil gå over med litt regn.

– Det er ekstremt tørt langt nedover i grunnen i utmarksområdene nå, og det skal mye og langvarig regn til før situasjonen blir bedre, sier hun. Hun oppfordrer derfor på det sterkeste alle om å ta sin del av ansvaret for å forebygge og forhindre at nye branner oppstår.

– Mange steder har den kommunale brannsjefen nå lagt ned totalforbud mot å gjøre opp ild eller å grille i skog og utmark, eller i nærheten av skog og utmark. I Telemark har dessuten brannsjefene i fylket samlet i øyeblikket nedlagt røykeforbud i skog og utmark. Alle slike forbud må respekteres. Selv hjemme i hagen bør folk nå være forsiktig med å gjøre opp ild/grille med kullgrill eller annet som kan avgi gnister, dersom de har bolig eller hytte i nærheten av utmark, sier Rygh Pedersen. Uten å ønske å true noen med represalier, gjør hun samtidig oppmerksom på at den som eventuelt er ansvarlig for å starte en brann også er ansvarlig både økonomisk og rettslig i etterkant.

– Opptrer man uaktsomt og starter en brann – eventuelt i strid med forbud om å stifte ild, kan man både bli erstatningsansvarlig for skader og bli forfulgt rettslig i etterkant. Vi er som sagt i en ekstremsituasjon, og dermed må det også iverksettes ekstraordinære tiltak, advarer Rygh Pedersen.

 

Det er forbudt mot å tenne ild eller å grille i skogen nå. Den som antenner en brann kan bli både økonomisk og rettslig ansvarliggjort.

 

Henstillingen til alle som arbeider eller ferdes i skog og utmark er derfor: Bruk hodet, følg regler og påbud, vis varsomhet og gjør ellers alt dere kan for å forebygge og å unngå branner!
I samme åndedrag berømmer hun også skognæringen for å ha tatt et stort ansvar i den situasjonen som nå råder.
– Både skogeiere, skogsentreprenører og forsikringsselskapet Skogbrann har iverksatt flere tiltak for å forebygge branner. De har blant annet pålagt seg selv restriksjoner i forhold til når og hvor de driver skogsdrift og mange skogeiere har vært aktive med å sette ut varsler og plakater om brannfaren. Via Skogbrann har skogsentreprenørene fått eget slukkerutstyr som de har med seg i maskinene i tilfelle en brann skulle oppstå. Jeg har inntrykk av at næringen totalt sett viser stor varsomhet og forståelse for situasjonen, sier Rygh Pedersen.

DSB har i dag (16. juli) utarbeidet fersk statistikk over skogbrannfaren og antall branner i inn- og utmark de siste dagene og månedene. Se disse under.
Merk: Grafene omfatter både brann i skog- eller utmark og brann i gress- eller innmark. Tallene for de siste dagene er et anslag, da ikke alle oppdrag er avsluttet og rapportert.

Antall branner i inn- og utmark per år.

 

Antall branner i inn- og utmark per måned.

 

Antall branner i inn- og utmark per uke.

 

Økende skogbrannfare siste måned 15. juni til 15. juli.

 

Krediteringer:

Alle brannfoto: Stine B. Solbakken /AT Skog.

Foto av Anne Rygh Pedersen og alle grafer/figurer: DSB.