Fortsatt mulig å få kjøpt norsk ved - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Fortsatt mulig å få kjøpt norsk ved

Flere medier, med Adresseavisen i spissen, melder i dag at flere leverandører er i ferd med å gå tomme for ved. Men organisasjonen Norsk Ved, som organiserer norske vedprodusenter, forsikrer at det fortsatt er norsk […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Det er særlig i Midt-Norge vedmangelen begynner å bli merkbar, skal man tro en melding som i dag har spredd seg via Adressavisa og til de fleste medier via NTB. Ifølge NTB-meldingen er mangelen på norsk ved størst i Trøndelag og i Hordaland.

En av forklaringene, som sjefen for Coop Obs på Lade i Trondheim angir overfor Adresseavisa, er at det er færre norske vedprodusenter i markedet, og at det dermed ikke er like enkelt som tidligere å skaffe nok ved på kort varsel, når kulda setter inn slik som den har gjort over store deler av landet de siste dagene.

Øyvind Stranna Larsen, som er fagansvarlig i organisasjonen Norsk Ved, bekrefter overfor Skog.no at det har vært stor etterspørsel etter norsk ved i år.

– Jeg har nå tatt en ringerunde blant noen av våre medlemmer, og kan i utgangspunktet bekrefte at det har vært vedvarende høy etterspørsel etter norsk ved i år. En av landets største vedprodusenter forteller for eksempel om en 30-40 prosent økning fra i fjor, forteller han.

Samtidig kan Stranna Larsen berolige de som nå tror det blir umulig å få tak i norsk ved mens kulda står på.

– Der det nok litt overdrevet når noen hevder at det nærmest er tomt for ved. Enkelte forretninger eller kjeder kan kanskje ha gått tomme, men jeg har gjennom min ringerunde i dag fått bekreftet at våre medlemmer har ved på lager, stort sett uansett hvor i landet de befinner seg, sier Stranna Larsen.

Han forteller videre at under forrige rekordsesong for salg av ved i 2010, fikk Norsk Ved til en avtale med Treindustrien – som organiserer alle sagbrukene her i ladet. Sagbrukene har egne materialtørker, og norske vedprodusenter fikk den gangen tilgang til å låne disse tørkene, slik at de fikk nye forsyninger med tørr ved raskt ut på markedet.

– Norsk Ved har i dag rettet en ny henvendelse til Treindustrien i håp om at de stiller seg positive til å ta en slik felles dugnadsinnsats også i år – dersom det skulle bli nødvendig, sier Stranna Larsen.

Stranna Larsen tror også, som kjøpmannen i Trondheim, at det kan ha blitt færre vedprodusenter i Norge siden forrige salgstopp i 2010.

– Det finnes dessverre ikke offisiell statistikk for hvor mange næringsdrivende vedprodusenter vi har i Norge, men dersom våre medlemstall er representative har vi gått ned fra 4000 til rundt 3500 medlemmer fra 2010 til 2017. Det kan være en indikasjon på at det faktisk er færre vedprodusenter i Norge i dag, og at dette er noe av årsaken til at man enkelte steder opplever tomme lagre, sier han.

Når det gjelder typen ved, er det fortsatt bjørk som er den store slageren i markedet, selv om for eksempel bøk og flere andre treslag har vel så høy effektivitet når den brennes.

– Det hjelper ikke hva vi forsøker å reklamere med for andre treslag. Det er bjørk folk vil ha uansett, så da må vi jo bare levere det. Men i år som i år, hadde det kanskje vært en idé om forbrukerne også kunne tenke litt alternativt på hva de MÅ ha, sier Stranna Larsen.

Ønsker du å kjøpe norskprodusert ved, har organisasjonen Norsk Ved en oversikt over alle tilsluttede produsenter på sin nettside. Her kan du altså finne en leverandør du kan kontakte i ditt nærområde.

Se nettadressen til Norsk Ved oppe til høyre.