Fra mediebransjen til skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Fra mediebransjen til skogen

Gjyri Helèn Werp er fra 1. juli ansatt som prosjektdirektør i Norges Skogeierforbund. Skognæringen ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig næring i Norge og har i den sammenheng etablert en stor prosjektsatsing.

Gjyri Helén Werp skal som prosjektdirektør lede denne satsingen i Skogeierforbundet og offensivt bidra til å styrke skogbrukets rammebetingelser og omdømme.

– Skogbruket er avgjørende for overgangen til fornybarsamfunnet. Skogbruket viser stor evne til å svare på de store samfunnsutfordringene både på klima og miljø, og bidrar samtidig til betydelig verdiskaping over hele landet. Jeg gleder meg veldig til å være med på å utvikle og fremme skogbruket som en viktig del av løsningen for klimaet og samfunnet vårt, sier Gjyri Helén Werp.

Gjyri Helén har vokst opp på en skoggård i Øvre Eiker i Buskerud. Hun har en master i sosiologi og medievitenskap fra Universitetet i Oslo og har solid erfaring fra mediebransjen gjennom mange år. Werp har tidligere blant annet vært sjefredaktør for magasiner som KK, Kamille og Elle Interiør, i tillegg til å ha jobbet som merkevaredirektør i 07 Media AS, kommunikasjonssjef i Oslo Høyre og som journalist i NRK.

– Vi er svært glade for å ha fått Gjyri Helén Werp med på laget. Skogene våre skal fylle mange samfunnsroller fremover. Vi i skognæringen må ta ansvar for at flest mulig forstår skogens betydning og muligheter inn i fornybarsamfunnet, og Werp vil styrke oss i dette viktige arbeidet, sier styreleder i Norges Skogeierforbund, Heidi Hemstad.