Fremtidens arkitekter bruker tre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Fremtidens arkitekter bruker tre

Arkitektutdanningen på NTNU er opptatt av å lære studentene om praktisk bruk av materialer. Bygging i 1:1 med tre er noe av det første som møter de nye arkitektstudentene.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

De siste ukene har akritektene drevet byggevirksomhet, og nå sluttføres arbeidet. De siste 10-12 årene har Inntre AS, og bransjen for øvrig, med NTNU Wood/Tresenteret i spissen bidratt med trematerialer til arkitektstudentene på første året, slik at de kan bygge i full skala. Arbeidet omfatter både planlegging, tegning og bygging, slik at dette blir en «realistisk øvelse» hvor man erfarer å gå fra design til byggeri.  Oppgavene kan ha ulike innfallsvinkler, og i år er tema «Inkluderende møteplass» og en rekke installasjoner er nå under sluttføring. Byggeriets sentrale plassering i nærheten av Studentersamfunnet gjør at det også huser billettluka til UKA i Trondheim, som nå er i gang.

Byggeriet som skal fungere som «møteplass» består av en rekke selvstendige, mindre byggeprosjekter. Foto: NTNU Wood.

‐ Dette er framtidens arkitekter og formgivere, og det er viktig at de får gode kunnskaper om bruken av alle typer materialer, ikke minst tre. Dette skal gjøre dem i stand til å etter hvert løse mer komplekse oppgaver i studiet og senere også som sentrale aktører i byggenæringen. I dette inngår selvsagt også kombinasjoner med tre og andre materialer, skriver Trefokus i en pressemelding.

Praktiske oppgaver

Arkitektfakultet legger vekt på praktiske oppgaver gjennom hele studiet, og har utviklet en modell kalt «Live Studio». «Live Studio» er en fellesbetegnelse på prosjekter som tar utgangspunkt i faktiske problemstillinger, og som er utviklet i reell dialog med eksterne partnere.  Prosjektene kan befinne seg i Norge eller utlandet. De kan være bygge- eller planleggingsprosjekter.

Prosjektene er i hovedsak initiert av studentene i samarbeid med eksterne partnere, men de kan også inngå i NTNUs masterstudier i arkitektur og planlegging. Det er en viktig målsetning at prosjektene og prosessene skal ha samfunnsmessig betydning.

«Møteplassen» skal også ha en funksjon under UKA i Trondheim som er i gang. Foto: NTNU Wood.