Frp prioriterer skog i NTP - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Frp prioriterer skog i NTP

Fremskrittspartiet vil prioritere tiltak som er viktige for skognæringen i forhandlingene om Nasjonal transportplan.

Denne uka presenterte stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Tor André Johnsen Frps prioriteringer foran forhandlingene om Nasjonal transportplan (NTP).

Fremskrittspartiet vil sette av 20 mrd. kroner for å få godpakka inn igjen i NTP. Det betyr økt satsing på tiltak som gjør at godstogene kommer raskere fram, og en terminalstruktur som reduserer biltransporten og transportkostnadene.

‐Skognæringa i Innlandet er helt avhengig av jernbanen, og her er godspakka nøkkelen for å effektivisere transporten og redusere kostnader, sier Dag Skjølaas i Skogeierforbundet.

Videre ønsker Frp å styrke bruprogrammet kraftig. Bruprogammet har hatt en total ramme på 300 mill. kroner, men så langt er det bare bevilget 70 mill. kroner. I NTP foreslår regjeringen en årlig ramme på 19 mill. kroner. Frp ønsker at rammen til bruprogrammet økes til 1 mrd. kroner, og at bruene forsterkes slik at de kan tåle 74 tonn totalvekt.

‐ Regjeringens forslag gir ingen ordentlig satsing på bruer, sier Skjølaas. Når beløpet skal fordeles på 9 fylker, blir dette for lite, og det blir vanskelig å få gjennomført litt større prosjekter. Derfor er det flott at Frp vil øke rammen til bruprogrammet, sier Skjølaas.