Fusjon vedtatt av Vestskogs årsmøte - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Fusjon vedtatt av Vestskogs årsmøte

Vestskog sitt årsmøte har enstemmig vedtatt å inngå fusjon med AT Skog. – Gratulerer med et historisk vedtak. Jeg er sikker på at dette vil styrke skogeierne på Vestlandet, sa en tydelig lettet styreleder Halvor […]

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Et enstemmig årsmøte i Vestskog har vedtatt fusjon med AT Skog. Til tross for at delegatene gikk til årsmøtet med bundne mandat, og det på den måten allerede var avklart at Vestskog ville vedta fusjonen, ble det et historisk årsmøte preget av optimisme.

– Det blåser en fusjonsvind over Norge, og nå vil vi også fusjonere med AT Skog. Selv om det nok er en nærliggende tanke for mange at de helst ønsker at vi skal fortsette slik som vi er. Vi er ikke i en økonomisk situasjon som tilsier at vi må fusjonere nå. Likevel er ikke Vestskog veldig robuste. Vi er sårbare for svingninger, sa Brosvik som pekte på at årets resultat med innmålte 350 000 kubikk er under grensen for hva Vestskog kan leve med over år.

– Vi kan forvente at konkurransen blir sterkere, og vi er sårbare når det gjelder tilgang på entreprenører. Vi vil stå sterkere i et større selskap, sa Brosvik i styreleders tale.

Han innrømmet at han ikke trodde at ikke skulle få i stand en fusjonsavtale så raskt, men at han nå var sikker på at dette er det rette valget for å sikre fremtiden for skogeierandelslaget i Vest. Styrelederen pekte på at Vestskog hadde lagt et litt vanskelig år bak seg. Hovedutfordringen har vært mangel på entreprenører. Etter et historisk bra år i 2017, med en omsetning på 421 000 kubikkmeter tømmer, kunne Vestskog notere seg et volum på 350 000 kubikk i 2018.

– Vi hadde budsjettert med 390 000 kubikk, men måtte ta volumet ytterligere ned etter at vi så at vi fikk utfordringer med entreprenører. Det er en drastisk nedgang for oss, som er rigget slik at det skal gå greit med 400 000 kubikk. Administrasjonen satte inn styringsvedtak som gjorde at Vestskog alt i alt gikk ut med et positivt resultat, oppsummerte Brosvik.

Tøft år

Kjetil André Rødland, daglig leder i Vestskog, gikk igjennom hovedtallene. Han pekte på utfordringer med entreprenører som har avviklet driften og problemer med samarbeid.

– Likevel har vislagt bak oss et år med gode tømmerpriser også for skogeierne på Vestlandet. Vestskog har brukt mer penger på å kjøpe tømmer i 2018 enn i 2017 tross nedgangen på volumet. Det sier litt om prisene i fjor, sa Rødland.

Han pekte også på at eksporten hadde gått betraktelig ned i 2018 og at omtrent 2/3 av omsetningen var innenlandssalg. Mye av tømmeret er solgt til Norske Skog og Moelven Granvin.

Generaldebatten åpnet ikke for de store utfordringene til styret og administrasjonen. De fleste delegatene virket fornøyde med arbeidet som var lagt ned i fusjonsprosessen.

Brosvik og Rødland kunne puste lettet ut over at en stor del av fusjonsprosessen er i havn.

‐ Ta vare på de lokale skogeierlagene

Ivar Tangerås fra Sauda og Suldal skogeierlag håpet fusjonen mellom Vestskog og AT Skog er et steg på veien til en enda større samvirkeorganisasjon, som dekker hele landet.

– Vi sier tydelig ja til fusjon og er ganske sikre på at dette vil gagne skogeierne og gi oss større markedsmakt. Vi håper det næringspolitiske engasjementet også vil bli styrket og at vi kan jobbe for å stå imot presset mot eiendomsretten som blir svekket år for år, sa Tangerås.

Han understreket likevel at de lokale skogeierlagene må få gode vilkår for å opprettholde sin aktivitet.

– Skogeierlagene er selve limet i organisasjonen, og blir ennå viktigere nå som vi går inn i fusjon, sa han.

Også Ottar Jone Rusdal fra Bjerkreim/Eigersund Skogeierlag var positiv til fusjonen.

– Dette er svært viktig for oss og vi tok dette opp på årsmøtet allerede i fjor, sa Rusdal.

Han understreket også at dette kunne være veien mot et stort landsdekkende samvirkelag for skogeiere i Norge.

Ellers ble spørsmål rundt planting, logistikk og utfordring rundt hjorten tatt opp av delegatene.

Styreleder Olav Veum og daglig leder Anders Roger Øynes fra AT Skog var også til stede under årsmøtet. De understreket at de lokale skogeierlagene skulle opprettholdes og vitaliseres i det nye AT Skog, som nå også skal bestå av Vestskogs medlemmer.

Øynes understreket at det nå ville starte et omfattende arbeid med å integrere de to andelslagene.

– Vi skal nå samle ressursene og se fremover. Vi må stille oss spørsmålet hvor står vi, og hvor går vi? AT Skog har satset mye på digitalisering og tjenesteutvikling det siste året, og dette skal vi fortsette med, sa Øynes.

– Gratulerer med det historiske vedtaket. Sammen skal vi få til gode ting. Det blir vår oppgave å til enhver tid jobbe for de beste forutsetningene for våre medlemmer, sa Veum.