Fusjonen er vedtatt av Mjøsen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Fusjonen er vedtatt av Mjøsen

Mjøsens årsmøte har vedtatt å gå i fusjon med Glommen Skog SA. Terje Uggen fikk også fornyet tillit etter å ha stilt sin plass til disposisjon.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

‐ Jeg føler meg naturligvis lettet. Den store gleden kjenner jeg likevel ikke på. Jeg vet at det er mange ulike oppfatninger om prosessen vi har vært igjennom, og den omstillingen vi nå skal inn i. Nå må vi få med oss alle på å laget, sa Terje Uggen etter at stemmene var gitt på det ekstraordinære årsmøtet på Honne tirsdag.

Det var opprinnelig bare fusjonen som skulle stemmes over på dette møtet, men etter mye støy og spekulasjoner i pressen etter det ordinære årsmøtet i vår valgte Terje Uggen å stille sin plass som styreleder til disposisjon. Det har blitt stilt spørsmålstegn ved styreledervervet både i mediene og fra andelseiere. Derfor var valg til styret første sak. Valgkomiteen redegjorde for sitt arbeid og vurderingene de hadde gjort.

‐ Vi fikk en brå oppgave, som vi har tatt på alvor. Vi har vært rundt til alle andelslag og allmenningene for å få deres syn på styreleder. Og vi har konkludert med å gå for gjenvalg på Terje Uggen, valgkomiteen står enstemmig på denne innstillingen, sa Jon Grunde Roland, leder i valgkomiteen.

Kritikken mot styreleder har i stor grad gått på forslaget om en kompensasjonsordning for å bruke mer tid i rollen som styreleder i en overgangsperiode til et nytt fusjonert selskap. Det har også blitt stilt spørsmålstegn ved avsettingen av tidligere administrerende i Mjøsen,

‐ Vi har ikke funnet noe kritikkverdig i denne prosessen, sa Roland.

Uggen ble også gjenvalgt med 130 stemmer (syv blanke).

Styreleder Terje Uggen i Mjøsen skog fikk fornyet tillit etter å ha stilt sin plass til disposisjon.

Uggen beklaget

‐ Tusen takk for tilliten dere har vist meg, og beklager for at jeg har fremstått som lite ydmyk i fusjonsprosessen ovenfor de som har hatt et annet syn enn meg, sa Uggen da resultatet var klart.

‐ Vi skal ikke glemme historien, vi går inn i denne fusjonen som en veldrevet organisasjon. Jeg er sikker på at vi skal få dette til på en god måte, og sikre at vi fortsetter som en god og trygg arbeidsplass og som en sterk og foretrukken leverandør av tømmer, sa Uggen før delegatene skulle gå til den historiske avstemmingen om fusjon.

Delegatene stilte til årsmøtet med bundne mandater, dette gjaldt både for Mjøsen, og for Glommen som skulle gjennomføre sin avstemming etter Mjøsens årsmøte. På møtene ute i lagene hadde 305 andelseiere møtte fram i Mjøsen og avgitt 262 stemmer for fusjon, og 42 mot. I Glommen hadde 180 møtt frem, og bare tre stemt i mot fusjon. Alt lå med andre ord til rette for fusjons.

Under den formelle avstemmingen hos Mjøsen ble fusjonen også vedtatt mot bare en stemme.  Den kom fra valgkretsen til almenninger i Gudbrandsdal som var delt, og avgav to stemmer for fusjon, og en i mot.

Konkurransetilsynet har som kjent ennå ikke gitt sin uttalelse i saken, og kan i praksis fremdeles stoppe fusjonen.

‐  Frist for Konkurransetilsynet er nå satt til 25. juli. Vi vet ikke om vi får en avklaring før dette. Jeg vil heller ikke spekulere i hvilken avgjørelse vi får derifra, sa Uggen.

Han understreket likevel at han nå var enda sikrere i sin sak om at et utvidet samarbeid med Glommen, uten å gjøre strukturelle grep som en fusjon, ville ha blitt påpekt av tilsynet.

Glommen Mjøsen Skog SA

Uggen ba også delegatene om tilbakemelding på navnet til det nye selskapet.

‐ Vi kan velge å gjøre arbeidsnavnet Glommen Mjøsen Skog SA permanent, og bruke mer tid på omprofilering og logo. Forslaget GM Skog har fått negativ respons. Noen ønsker noe helt nytt, mens majoritetene ønsker å beholde merkevarene i navnet. Navn og profil er et viktig symbol på identitet, jeg ber derfor salen om tilbakemelding, oppfordret Uggen.

Delegatene var noe delt i synet på navn, men flere helte mot at det burde brukes mer tid på prosessen i å velge et godt navn, fremfor å gå for Glommen Mjøsen Skog uten å gjøre en nærmere vurdering.