Går åpent inn i forhandlinger - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Går åpent inn i forhandlinger

Både Glommen og Mjøsen Skog sier de går åpent inn i forhandlingene som nå starter umiddelbart. Ingenting er avgjort før organisasjonene har behandlet et fusjonsforslag.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Mjøsen og Glommen Skog ønsker å ha et fusjonsforslag klart innen første halvdel av november. Forslaget må så realitetsbehandles av begge organisasjonene og godkjennes av konkurransetilsynet. I forslaget må de to andelslagene ta stilling til spørsmål om blant annet økonomi, navn, plassering og daglig leder.

– Vi må blant annet bli enige om en økonomideling da vi ikke har like inngangsverdier. Vi må helst finne en modell der ingen av oss må gå inn og betale noe. Vi må også snakke om andre tema som er mer følelsesorienterte som for eksempel navn på selskapet, daglig leder og styresammensetning, sier Ole Theodor Holth, styreleder i Glommen Skog.

Holth forteller at de to skogeiersamvirkene allerede har hatt sonderingssamtaler der de har luftet flere av de temaene som hører med til en fusjon.

– Samtalene har avdekket at vi har et godt utgangspunkt, som det er mulig å starte forhandlinger på, sier Holth.

Terje Uggen sier at Mjøsen Skog går inn i forhandlingene med helt åpne kort.

– Vi går i forhandlinger uten absolutte forutsetninger. Prosessen vil avdekke hva som eventuelt vil bli krevende å komme til enighet om. Vi skal kartlegge både stordriftsfordeler og stordriftsulemper og har tro på at forhandlingresultatet vil vise at dette er riktig vei å gå, sier Uggen.

Årsmøtet i Mjøsen Skog har ved flere anledninger tatt til orde for nye samarbeidsløsninger i skogeiersamvirket. Det såkalte Birioppropet fra 2015 ønsket en fusjon av alle andelslagene, noe som ikke førte frem i forhandlinger med de øvrige skogeierlagene. Glommen og Mjøsen har likevel styrket samarbeidet seg imellom de siste årene.

– Vi har hatt en grundig prosess i Mjøsen der vi har landet på at vi ønsker å styrke samarbeidet innad i skogeiersamvirket. Vi har vært tydelige på at vi ønsker å styrke samarbeidet med Glommen, sier Uggen.

Styrene i Mjøsen og Glommen Skog har utnevnt et forhandlingsutvalg bestående av styreleder, daglig leder, nestleder og en ansattrepresentant fra hver organisasjon. De skal avholde møte allerede fredag og de skal presentere sitt fusjonsforslag i første halvdel av november.

– Deretter skal dette ut på full organisasjonsbehandling før vi avgjør dette på årsmøtet april 2019, sier Uggen.

Begge styrelederne understreker at de nå går inn i forhandlinger, og at ingenting er avgjort.

– Vi ønsker å spille med åpne kort rundt denne prosessen, da det er mange som er involvert, sier Uggen.

– Vi holder fortsatt to muligheter åpne. Enten at vi går i fusjon, eller at vi fortsetter som to selvstendige skogeierorganisasjoner, sier Holth.