Generelt bålforbud fra 15. april, men … - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Generelt bålforbud fra 15. april, men …

I følge Forskrift om brannforebygging er det «bålforbud» mellom 15. april og 15. september. I år er det generelle forbudet utvidet til å gjelde all utmark, altså ikke bare i og rundt skogsmark. Forbudet gjelder […]

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Forskriften åpner for at du kan ta en risikovurdering selv. Norge er et langstrakt land og ingen forskrift kan dekke alt overalt. Derfor kan du selv velge å fyre bål hvis det er snø eller åpenbart så fuktig at det ikke finnes fare for brann. En stor grad av aktsomhet er altså nødvendig. Før du tenner et bål, må du vite hvilke regler som gjelder. Det er altså lov å bruke hodet, men en stor grad av aktsomhet er alltid påkrevd. Er du i den minste tvil, så la vær.

Mange kommuner har egne grillplasser til bruk for publikum. Disse kan brukes hele sommeren, unntatt når det er totalforbud. For hvis brannfaren vurderes som særlig høy, kan brannvesenet lokalt nedlegge totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Da kan du ikke grille eller tenne noen form for bål verken i skog, annen utmark eller på stranden.

 Du kan grille i din egen hage. Området defineres som innmark og faller derfor utenfor forskriften.

‐ Alle slike vurderinger kan være til å misforstå, sier markedskonsulent Kim-Erik Holm i Skogbrand til Skog.no. Men det er klart at turbålet står sterkt blant nordmenn. Det er Allemannsretten som gir oss lov til å gjøre opp ild i naturen. Holm leder også en stor kampanje, Skogens brannvoktere som skal fokusere på skogbrannforebyggende arbeid. Du kan følge kampanjen på Facebook.

‐ Et bål kan være farligere enn du tror, hevder han. Selv om det har regnet noe, er det ofte fortsatt knusktørt nedover i skogbunnen (humuslaget). Blant annet derfor er det svært viktig at bålet blir slukket helt før du forlater plassen. Glohaugen kan blusse opp igjen flere dager etter at du spiste pølsene.

‐ Velg bålplass med omhu. Det er ikke lov å brenne bål på fjell. Dette fordi varmen får fjellet til å sprekke opp. Særlig gjelder dette på svaberg. Legg heller ikke bålet inntil stubber og gamle rotvelt. Treverket her er ofte tørt og det ulmer mer enn du tror.

‐ Mange kommuner tillater også at du brenner bråte på egen eiendom hvis det gjøres forsvarlig. Du må søke om lov eller melde fra til kommunen først. Reglene varierer fra kommune til kommune. Ta kontakt med brannvesenet der du bor.

‐ Men Sankt Hansbålet da?

‐ Brannvesenet i den enkelte kommune kan gi dispensasjon fra bålforbudet hvis du søker om dette. Mange kommuner gir for eksempel tillatelse til å brenne sankthansbål i nærheten av sjø eller vann. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

‐ Hva gjør du hvis noe går galt?

I følge Skogens brannvoktere, så skal du først sørge for å få turfølget ditt i sikkerhet. Så ringer du nødnummeret 110. Da må du vite hvor du er, slik at du kan gi en forståelig stedsbeskrivelse. Deretter kan du om mulig starte slukkearbeidet.

‐ Ha så mye vann som mulig lett tilgjengelig. Vurderer du bålplassen slik at du må vanne rundt bålstedet før du fyrer opp, så la vær og ta grillmaten med hjem. Da er det for tørt, sier Kim-Erik Holm. ‐ Dersom ilden sprer seg, kan du bryte ned et lite løvtre.  Bruk det som en stor feiekost og fei glørne tilbake inn i bålet. Metoden er svært effektiv og slik kan du kanskje hindre spredning av ilden.

Brannvesenet kommer ofte med mye utstyr. En utrykning er omfattende og koster mye penger. Jo mer uforsiktig du har vært, jo større er sannsynligheten for at ukas bålmåltid blir langt dyrere enn å ta hele familien med på et sted med flere Michelin-stjerner.

‐ Pass selvsagt på vind. Gloheite glør kan fraktes mye lenger enn du ser for deg. Vi i Skogbrand forsikrer skogeierne mot brannskader på skog, men alt som du kan bidra med for å redusere faren for skogbrann, er av aller største verdi. Både for skogeiere, samfunnet og ikke minst for deg selv, avslutter Holm.