– Gitt meg mer lyst til å jobbe innenfor skogbruket - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

– Gitt meg mer lyst til å jobbe innenfor skogbruket

I Stor-Elvdal satser de ekstra på å vise ungdommene hele verdikjeden fra planting til trelast. Det gir livslang erfaring og stor skogglede.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Johan Blessum Sjøenden er 15 år og har allerede vært med og plantet skog, men han forteller også at han kan lite om hva som egentlig foregår her inne blant trærne.

Han bor i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen og søkte tre ukers sommerjobb i kommunen. Av de ni som søkte, fikk fire tilbud om jobb med å rydde skog med proff ryddesag og fullt utstyr.

Johan takket ja, og begynte med et tredagers ryddesagkurs på Sønsterud videregående skole i området.

Sommerjobben er en del av skogselskapet i Hedmark sitt JOB:U-prosjekt. I år søkte nær 250 ungdommer i alderen 15-25 år sommerjobb med ungskogpleie. De fleste bor i gamle Hedmark hvor prosjektet startet. De er før, under eller etter skogutdanning. 73 ungdommer ble plukket ut og ansatt i arbeidslag ute i kommunene.

– Jeg har allerede fått mer mer lyst til å jobbe innenfor skogbruket hvis muligheten byr seg, sier Sjøenden.

Johan Blessum Sjøenden

Kurs de kan bruke senere

– ­Bare det ryddesagkurset er mye verd for meg, for vi har skog og jeg kommer sikkert til å kunne jobbe der i feriene fremover, sier Live Bergville Andresen. Også hun er 15 år og skal inn på studiespesialisering på videregående. Hvorfor ikke en mindre krevende sommerjobb, spør vi?

– Jeg slipper sikkert ikke unna ungskogpleie hjemme uansett, så da er det like godt å ha sertifiseringskurset, svarer hun kjapt.

Det øsregner på «Elgen skytterbane» (beskrivende navn) hvor de fire ungdommene rydder bjørkekratt i dag. I morgen skal de rydde tilkomst til Glomma hvor det skal arrangeres verdensmesterskap i fluefiske i sommer.

Astrid Baarstad er sauejordmor på hjemgården hvor nettopp sauene er en viktig del av drifta. Hun har to eldre søstre som også har hatt JOB:U-sommerjobb. Det var de som anbefalte henne å søke, og allerede har hun lært at bonitet 11 betyr at treet har vokst 11 meter på 40 år.

– Det er nok jeg som er mest interessert i gårdsdrift, så da er det spennende å lære om hvor viktig skogen er og hvilke muligheter den gir, forklarer hun.

Live Bergville Andresen
Astrid Baarstad
Thomas Anderson

Mer enn svette og øsregn

John Olav Sundli er rådgiver skogbruk i Stor-Elvdal kommune. Han forteller at det er i størrelsesorden 50 årsinntekter for skogeierne i Stor-Elvdal og at den aktiviteten sysselsetter 50 personer i verdikjeden før tømmeret når sagbenken og nye 50 personer på sagbrukene til tømmeret blir verdifull trelast. Derfor har skogentusiasten Sundli fått bevilget 100 000 kroner til å vise ungdommene to komplette verdikjeder.

– Dette er mer enn en sommerjobb med ryddesag. Kun halvparten av tiden driver de med ungskogpleie på kommunale skogområder. Resten av tiden viser vi dem to verdikjeder, forteller han.

– Først tar en meget erfaren og pensjonert skogbruksleder dem med på hele prosessen fra planting til skogen blir hogstmoden. De får sitte på med både hogstmaskin og lastbærer. Til og med tømmerbilen får de følge til den andre verdikjeden som foregår på sagbruket. De er med på tømmermåling og lærer om virkesfeil og hvor viktig det er å sette igjen fremtidstrærne når de rydder ungskogen. De har valgt lokalt sagbruk som kan det med å fortelle om prosessene. 

– Vi vil ansette så unge folk som mulig før de velger utdanning, sier Sundli. Flere søker igjen neste år, men vi prioriterer nye ungdommer hele tiden. En mor som selv har gått på Evenstad sa at opplegget minnet om «en bachelor på tre uker».

John Olav Sundli

Næringen stiller

John Olav Sundli legger mye personlig innsats i denne Deluxe-utgaven av JOB:U-prosjektet. Han planter selv 10 000 planter årlig og rydder en del dagsverk på konas gård og innrømmer at det klør i fingrene når han er med ungdommene ut med ryddesaga. Han skryter av samarbeidspartnerne som stiller opp på en fantastisk måte.

– Hele næringen er med oss og jeg vet hvor mye dette betyr for ungdommene, sier han. De lærer seg mestring og det å jobbe i en gruppe.

Faren til 15 år gamle Thomas Anderson jobber i Nortømmer og Thomas ønsker selv å få seg et småbruk hvor han kan ta seg skikkelig av skogen.

– Jeg er glad i å være ute uansett vær, sier han og starter ryddesaga. Det øser ned, men hva gjør det når du har betalt sommerjobb og vanntett regntøy hvis det trengs?

Alle ungdommene ble overrasket over hvor digital skogbruket er. Fra skogeierens planleggingsverktøy, via hogstmaskinens avanserte dataprogrammer til tømmerbilens veiesystemer og tømmermålerens muligheter.

Burde vært over hele landet

Skogselskapet i Hedmark har virkelig fått fart på JOB:U-prosjektet. De 73 ungdommene som deltar i år får sponset vernestøvler, arbeidsjakke, -bukse, regntøy og hansker som de beholder i tillegg til en tariffbasert timepris på fra 120 kroner avhengig av alder, utdanning og erfaring. Men dette handler om noe større, nemlig å vise frem skogbruket og hjelpe til med rekrutteringen.

– Av de 250 norske ungdommer vi ansatte til planting i 2021, da de utenlandske proffe skogplanterne ikke fikk oppholdstillatelse, har hele 70 sommerjobb med planting også i år (søkerlista var adskillig lengre). Det er en myte at ungdommer ikke vil bli svette og våte, forteller rådgiver i Norges Skogeierforbund, Jan Gaute Lie.

Han var tidligere ansatt i JOB:U-samarbeidspartner Glommen Mjøsen Skog og kjenner ungdomssatsningen godt. Lie roser JOB:U-prosjektet for at det viser frem skogbruket til ungdommer som uansett fremtidig yrke vil ha med seg en erfaring om at skogen er langt mer sammensatt og viktig enn bare å gå tur i.

Mer enn en vanlig sommerjobb

– I Skogselskapets formålsparagraf står det nettopp at vi skal vise frem skogens mangesidige betydning, så derfor er sommerjobbprosjektet vårt viktig på flere felt: Ungdommene lærer å søke og eventuelt få og gjennomføre en jobb, de får innblikk i en hel næring som finnes over hele landet, som er en viktig del av det grønne skiftet og som de kanskje søker jobb i. Uansett hva de kommer til å jobbe med og beslutte, er det aldri feil å ha med kunnskap om skogen, sier prosjektleder i JOB:U, Lars Erik Rønningen fra Skogselskapet i Hedmark.

Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med kommunene, og Rønningen har ulike gjennomføringsstrategier som passer uansett hvor travelt det er i kommunene.

Lars Erik Rønningen

Senere denne uka besøker Magasinet Skog ungdommer som er på jobb i skogen i Åmot kommune.