Glommen og Mjøsen vurderer fusjon - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Glommen og Mjøsen vurderer fusjon

Styrene i Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA har vedtatt at de vil starte forhandlinger. Målet er en fusjon mellom de to samvirkeselskapene.

Behovet for å bli dyktigere som aktører i et tømmermarked i endring, og å kunne tilby bedre tjenester til sine eiere er bakgrunnen for initiativet.

‐ Det er to over 100 år gamle organisasjoner som går i forhandlinger, sier de to styrelederne Ole Theodor Holth og Terje Uggen.

‐ Forhandlinger skjer med utgangspunkt i to likeverdige samvirkeforetak der ingen starter med noen absolutte krav. Vi skal ta vare på hver av partenes sterke sider, utrede hvor det kan rasjonaliseres og effektiviseres, og sikre at våre samvirkeprinsipper blir ivaretatt. Her skal vi finne frem til en god løsning for alle involverte, melder samvirkene i en pressemelding.
Av de utfordringene Glommen og Mjøsen ønsker å bli bedre på: 

  • Skogeierens tilknytning til egen eiendom endres, og vi må styrke skogeieren som aktiv forvalter for å sikre eiendomsretten, samtidig som andelslaget tjenestetilbud må utvikles. Vår jobb er å sikre så høy avkastning for skogeieren som mulig. 
  • Klimaendringene med mye snø, mye nedbør eller lange tørkeperioder skaper driftsproblemer. Et større areal gir større fleksibilitet i skogsdrifter, og større forutsigbarhet for entreprenørene.  Hver for oss har vi små ressurser til å bidra til utvikling av næringen, både i forskning innen skogsdrift og i videreforedlingsleddet. Sammen vil vi gjøre næringens bidrag til samfunnets verdiskaping større. 
  • Konkurransen om tømmeret er blitt hardere – vi utfordres fra andre landsomfattende aktører. Vi vil søke å styrke vår effektivitet og leveringspresisjon. 
  • Gode dataløsninger er dyre og ressurskrevende. Sammen vil vi kunne skape større fagmiljøer.
    Forhandlingene blir spennende og krevende. Vi tror imidlertid at det er nå, hvor vi har jevnt over god drift og ikke er tvunget til å gjøre endringer, at vi skal benytte anledningen til å se om vi kan bli enda bedre rustet for framtiden. Styrene har derfor oppnevnt et forhandlingsutvalg som frem til november skal utarbeide et forslag til hvordan et samlet skogeierandelsalg kan bli. Deretter skal dette ut på full organisasjonsbehandling før beslutning i årsmøtene våren 2019.

    Ole Th. Holth, styreleder i Glommen skog.

    Terje Uggen, styreleder i Mjøsen Skog.