God stemning for fusjon - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

God stemning for fusjon

De to årsmøtene i Glommen Skog og Mjøsen Skog forrige uke gir signaler om god stemning for fusjon mellom de to andelslagene, skriver de to styrelederne i en felles pressemelding.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Selv om sammenslåingen mellom Glommen Skog og Mjøsen Skog ikke er til behandling før i juni, var fusjonsprosessen et sentralt tema under årsmøtene i forrige uke.
Styrelederne Terje Uggen i Mjøsen Skog og Ole Theodor Holth i Glommen Skog rapporterer, via en utsendt pressemelding i dag (29. april) om positiv stemning i årsmøtene for en fusjon mellom de to skogeierorganisasjonene.

‐ Det skjer store endringer rundt oss. Skogen er viktig for mange og presset blir større. Vi må profesjonalisere oss i et marked som stadig krever mer. Det dreier seg om å bli enda dyktigere i å ivareta andelseiernes interesse, sier Uggen.

Før saken formelt avgjøres i ekstraordinære årsmøter 18. juni, skal styrelederne i uke 22, 23 og 24 ut på turne i ekstraordinære andelseiermøter i valgkretsene til de to andelslagene. Mjøsen Skog er delt inn i 21 valgkretser lokalt i tillegg til allmenningenes fem valgkretser. Glommen Skog er inndelt i sju valgkretser. Representanter fra disse andelseiermøtene utgjør delegatene som skal stemme over fusjonsforslaget i det ekstraordinære årsmøte.

‐ Det er knyttet spenning til resultatet siden det er det ekstraordinære årsmøtet i hvert av andelslagene som til syvende og sist avgjør fusjonsspørsmålet. Men vårt inntrykk fra ordinære årsmøter og høringssvar er positivt. Vi har derfor tro på at vi etter 18. juni kan jobbe videre med sammensmeltingen av to veldrevne organisasjoner, sier Terje Uggen.

Den nye organisasjonen, som etter planen skal være operativ allerede fra august, vil etter de to styreledernes mening ivareta andelseierens interesser vesentlig bedre både på kort og på lengre sikt, heter det videre i pressemeldingen.

‐ Strukturendringer både på kjøper- og selgerside i vår bransje gjør at det er riktig å ta grep nå for å sikre avsetning på tømmer i gode og dårlige tider – med best mulig faglig støtte og service. Dette i all hovedsak for å sikre skogeiernes verdier og grunneierrettigheter på kort og lang sikt. Her vil en større og sterkere organisasjon ha bedre forutsetninger i et lengre løp, sier Uggen.

Ole Theodor Holth stemmer i og legger til at best mulige betingelser, aktiv forvaltning og bærekraftig drift av skogen er eiendomsrettens beste forsvar.

‐ Gjennom å skape aktivitet i skogen fyller vi den funksjonen i samfunnet som forsvarer vår rett til å drive skogen vi eier. Passive skogeiere setter eiendomsretten i fare, og det er skogbrukets store utfordring. Vi ser et utall prosesser som har til formål å verne skog og eller begrense skogsdriften. Den kampen har vi tapt hvis vår aktivitet ikke har samfunnsbetydning, og den måles i vår evne til å levere råstoff fra skogene. Derfor er best mulig betingelser og dermed høyt aktivitetsnivå i skogen viktig. Det blir den nye organisasjonens viktigste oppgave, sier Holth via pressemeldingen.