Godt økonomisk resultat i AT Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Godt økonomisk resultat i AT Skog

På tross av et spesielt år er AT Skog godt fornøyd med årsresultatet for 2020. I fjor ble det omsatt 1,4 millioner kubikk tømmer.

Totalomsetningen for AT Skog SA i 2020 var 974 millioner kroner mot 998 millioner kroner i 2019. AT Skog har i 2020 omsatt 1,4 millioner kubikk tømmer. AT Skog har plantet 3,2 millioner nye trær, tross usikkerheten som oppsto i forbindelse med strenge koronarestriksjoner.

Driftsresultatet ble 0,9 millioner kroner, EBITDA 4,7 millioner kroner og resultat før skatt 41,2 millioner kroner. Resultat før skatt er 9,3 millioner kroner bedre enn i 2019. Finansgevinst på salg av aksjene i Moelven Industrier ASA og verdiøkning på kortsiktige plasseringer, er hovedårsakene til et godt finansresultat på 40,8 millioner kroner. Det er utbetalt 14,5 millioner kroner i forbindelse med medlemmenes samhandel med AT Skog, der mesteparten av dette er stordriftstillegg.

– Det har vært et spesielt år med en rekke utfordringer, men vi er godt fornøyd med at vi fikk et positivt driftsresultat. Utbytte fra datterselskapene blir mer og mer viktig og bidrar til at AT Skog som konsern har god lønnsomhet i 2020, sier adm.dir. Anders R. Øynes.

Flere utfordringer

– Utfordringene i 2020 skyldes ikke bare en koronasituasjon, men store utbud av tømmer i Europa som følge av billeangrep. Det førte til at tømmerprisen ble presset ned i første del av 2020. Vi har rundt 1 milliard kroner i omsetning og vi fikk et godt finansresultat. Det gir oss handlefrihet ved at våre medlemmer får god avkastning på andelsinnskuddet, samt utbytte, sier styreleder Olav A. Veum.

Styrets forslag til disponering av årets resultat er 14 millioner kroner til medlemskapitalkonto, 4 millioner kroner til forrentning på andelskapital (3 prosent) og 23 millioner til egenkapital.

– AT Skog er et solid konsern og dette gir oss stor handlefrihet til strategiske og viktige grep til glede for våre medlemmer framover, poengterer Veum og Øynes.

AT Skog har vist seg godt rustet for brå endringer i 2020 med aktiv bruk av digitale løsninger. I år har AT Skog presentert årsberetningen for 2020 fra AT Studio. Alle som ønsker kan se presentasjonen og oppsummeringen med styreleder og administrerende direktør i opptak på YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=I1XWZWpSVtM&t=22s