Gratis kurs for entreprenører - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Gratis kurs for entreprenører

Skogkurs tilbyr gratis kurs for maskinførere og entreprenører. Kursene retter seg både mot de som driver hogst og de som reparerer skogsbilveier.

Skogkurs har mottatt støtte fra kompetanse Norge, noe som gjør det mulig å tilby hele 36 nettkurs for entreprenører og skogmaskinførere helt gratis. Samtlige kurs gjennomføres innen utgangen av august, og de aller fleste før ferien. Kursene gjennomføres i hovedsak som nettforelesninger, diskusjoner og video. Mange fagpersoner fra Skogkurs er involvert, og også andre aktører i næringen.

Flere av kursene går i sanntid, med foredragsholder og mulighet for dialog. Det er derfor nødvendig å melde seg på og ta kurset når det holdes. Et fåtall av kursene er spilt inn, og kan tas når det passer. All praktisk informasjon finner du på Skogkurs sin hjemmeside.