Utfordring til politikerne - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Utfordring til politikerne

Norges Skogeierforbund vil gratulere de nyvalgte stortingsrepresentantene og partiene som nå jobber for å etablere en ny regjering. Vi har klare forventninger til den nye regjeringen.

Skogeierforbundet ser fram til å samarbeide med de nye stortingsgruppene, og med regjeringen som etter hvert kommer på plass.

Skogen er en viktig del av det grønne skiftet og løsningen i klimakampen. Skogen dekker 37 prosent av Norges areal, og skogbruket er en stor distriktsnæring. Norge har fastsatt tøffe mål i klimakampen. Det viktige spørsmålet blir da hvordan norsk næringsliv kan bidra til at vi når klimamålene.

Utfordring til politikerne

Norges Skogeierforbund vil utfordre det nye Stortinget og en ny regjering på følgende:

  • Investere mer i skogen som en viktig del av løsningen på klimakrisen. Dette må komme i tillegg til, og ikke i stedet for, andre klimatiltak. Større tilvekst i skogen øker karbonlageret og gir samtidig skogsråstoff som kan erstatte fossilbaserte produkter.
  • Legge til rette for økt foredling av norsk tømmer. I dag eksporteres hver fjerde tømmerstokk. Det er en dårlig løsning for verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. Målet må være at vi minst foredler et tømmervolum tilsvarende årlig hogst.
  • Sikre skogen miljøverdier gjennom bærekraftig bruk av skogen og frivillig vern. Skogvernet må gjennomføres på en måte som gir minst mulig konsekvenser for skogens muligheter i det grønne skiftet og klimakampen.