Grunn til glede - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Grunn til glede

Tross korona og usikre markedsutsikter, kan Glommen Mjøsen Skog se tilbake på 2020 som et godt år for skogeiersamvirket.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Glommen Mjøsen Skog har hatt sitt andre digitale årsmøte. De la opp til en løsere og mer dialogbasert gjennomgang av året og ikke minst tanker om fremtiden.

Kort oppsummert, kan vi si at de 70 stemmeberettigede og de neste 100 deltagerne var fornøyde med skogeiersamvirket sitt.

Ikke minst fordi de fikk etterbetalt 75 millioner kroner, eller 13,5 kroner per kubikkmeter for alt tømmeret som andelseierne hadde levert både i 2019 og 2020. I sum er det ny rekord, og et meget godt resultat i en periode med krona og stor usikkerhet. Etterbetalingen er kapitalbeskattet og bidrar dermed ekstra mye til å bedre rotnettoen.

Adm.dir Gudmund Nortun og styreleder Heidi Hemstad har loset Glommen Mjøsen Skog godt gjennom det vanskelige året 2020. Foto: Silje Ludvigsen.

Moelven Industrier

Glommen Mjøsen Skog eier to tredeler av Moelven Industrier. Både styreleder Heidi Hemstad og administrerende direktør Gudmund Nortun signaliserte tydelig at de var fornøyde med den eierandelen, og at de har store forventninger til dette eierskapet fremover.

Tømmerpriser

Det er en stor økning i trelastprisene, og flere stilte spørsmål om hvordan dette vil slå inn på tømmerprisene til skogeierne. Gudmund Nortun forsikret om at det gjøres hva som er mulig for å få ut maksimal pris til medlemmene. Han forsikret at på tross av eierskapet i Moelven Industrier, har ikke Glommen Mjøsen Skog noen plikt til å sikre tømmerleveransene til industrikonsernet. De kommer til å selge tømmeret der de får høyest pris, og prisforhandlingene med Moelven er høyst reelle. Nortun sa at det aller oftest er slik at industri som ligger nærmest tømmerselgerne rett og slett fordi transportkostnadene er betydelige.

Fusjonen

Fusjonen mellom Glommen Skog og Mjøsen Skog er formeldt ferdig, og årsmøtet «huket av» for at det har vært en suksess. Antall ansatte har gått noe ned, og styrken i Glommen Mjøsen Skog er nå så stor at skogeiersamvirket reellt sett blir hørt i næringspolitiske saker som gjelder hele regionen.

Valget

Bortsett fra et benkeforslag på Petter Simonsen som nytt medlem av valgkomiteen, kom det ingen andre benkeforslag til kandidater. Valgkomiteens innstilling var enstemmig, og samtlige kandidater ble innvalgt. Se faktaboks for oversikt over det nye styret.

Regnskapet

Heller ikke regnskapet bød på diskusjoner eller kommentarer, og både regnskapet og årsrapporten ble enstemmig vedtatt.

Glommen Mjøsen Skog (morselskapet) i tall:

VIRKESOMSETNING:                                                               2020     2019

Totalt tømmerkjøp i 1000 m3:                                             3 047    3 103

Herav tømmerkjøp fra andelseiere i 1000 m3:                  2 358    2 510

Tømmeromsetning i MNOK:                                                 1 281    1 457

Leverandører antall:                                                               3 426    3 471

Gjennomsnittsleveranse pr leverandør i m3:                    889       781

TJENESTER:

 Adm. av skogsdrifter i 1000 m3                                           2 441    2 578

Antall ALLMA-abonnenter:                                                   2 834    2 538

ANDELSEIERE:

Andelseiere antall                                                                   7 086    7 174

Andelseiernes produktive skogareal i mill. daa:                11          11

ANSATTE:

Antall                                                                                         131       134

ØKONOMI:

Driftsinntekter, MNOK:                                                          1 985    2 174

Driftsresultat, MNOK:                                                            20          -22

Finansresultat, MNOK:                                                           48          106

Ordinært resultat før skatt, MNOK:                                   68          84

Egenkapitalandel, %:                                                              46          83