Grunneiere slipper trolig å betale skatt for kraftlinjer de ikke ønsker - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Grunneiere slipper trolig å betale skatt for kraftlinjer de ikke ønsker

Mange tusen grunneiere i Norge som tilfeldigvis har en kraftlinje over eiendommen sin, står i fare for å betale eiendomsskatt for grunnen under Statnetts kraftlinjer. Nå varsler regjeringen lovendring.

Statnett har over mange år har betalt eiendomsskatt for sine installasjoner rundt omkring i Norge. Grunnen som kraftlinjene står på, er ofte eid av andre. Selskapet gikk derfor til sak mot en rekke kommuner, der de mente at eier av grunnen også skulle få den skattemessige belastningen.

Før jul konkluderte lagmannsretten med at grunneier må betale eiendomsskatt for grunnen under Statnetts kraftlinjer. Nå har Høyesterett forkastet ankesaken, og dermed blir lagmannsrettens dom stående. Paradokset er at skattekravet ikke ville blitt utløst hvis kraftlinjen ikke hadde vært der.

– Selv om samfunnet har behov for strøm, er slike kraftgater ofte til stor ulempe for grunneiere. Veldig mange fikk ikke erstatning da kraftlinjene ble etablert fordi de gledet seg over bygda endelig skulle få strøm. Med stadig strengere sikkerhetskrav ser vi at store arealer beslaglegges, og det medfølger strenge restriksjoner rundt hva du kan gjøre langs kraftgatene. Kraftlinjene har blitt en belastning som kanskje mange ikke så for seg, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Ingeborg Anker-Rasch.

Vil endre loven

NRK har omtalt saken i flere runder, og onsdag kunne de melde at denne skatten skal tilbakeføres til Statnett i forbindelse med at regjeringen legger fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

– Vi mener det er feil å overføre skattebyrden til privatpersoner som tilfeldigvis har en hytte, bolig eller eiendom hvor staten har satt opp en kraftlinje, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

Dagens praksis vitner om at flere nettselskap også deler dette synet. Gjennom den nylig utarbeidede standardavtalen om luftledningslinjer mellom grunneierorganisasjonene og ulike nettselskap, er det enighet om at nettselskapet skal dekke regningen dersom grunneier skulle få skattemessige ulemper av installasjonen.

– Vi har store forventninger til at loven endres snarlig. At regjeringen har varslet en slik oppfølging, stiller vi oss positive til. Både eierne av kraftlinjene og grunneierne er tjent med at det ryddes opp i dette, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge.