Hasås kjøper svensk høvleri - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Hasås kjøper svensk høvleri

Oppkjøpet sikrer kundene tilgang på populært interiørpanel. Selskapet får også ny administrerende direktør.

Pressemelding fra AT Skog:

– Oppkjøpet gjør oss enda mer konkurransedyktige og gir oss kontroll på hele verdikjeden fra råvare
til produkt, sier daglig leder Yngvar Hasås.

Hasås ligger i Kodal i Sandefjord og eies av AT Skog. Selskapet har i flere år vært en av Lundgrens største kunder og har sikret seg en stor andel av markedet innen interiørpanel i Norge.

– Hasås har vært en god samarbeidspartner i mange år. Vi kjenner hverandre godt og derfor kjennes det naturlig for oss at vi forsterker dette samarbeidet gjennom et salg til Hasås, forklarer daglig leder og tidligere eier i Lundgrens, Mikael Lundgren.

Yngvar Hasås

– Dette er et ledd i satsningen AT Skog har gjennom eierskapet i Hasås for vekst og ekspansjon i hele
verdikjeden, forteller styreleder i Hasås, Anders R. Øynes.

Satser videre både i Norge og Sverige

Målet er at det svensk-norske samarbeidet skal bære frukter på begge sider av grensen. Den solide
kundebasen som finnes i begge land skal forvaltes godt og vokse på en fornuftig måte.

– Plasseringen til Lundgrens i Nord-Sverige er unik når det kommer til tilgang på råvarer. Vi ser på
oppkjøpet som en unik mulighet til å kunne videreutvikle vårt Stjernepanel-konsept, sier Yngvar
Hasås.

Med Hasås AS som nye eiere vil det bli investert og satset videre på anlegget hos Lundgrens, noe som
også trygger arbeidsplassene.

– Vi ønsker å bygge videre på det arbeidet Lundgrens har gjort og den veksten de opplever, sier
Yngvar Hasås.

Ny leder

Styret i Hasås har også ansatt Jan Erik Engebretsen (50) som ny administrerende direktør for selskapet. Engebretsen er i dag salgs- og markedsdirektør i Jackon, en av Europas ledende produsenter av isolasjon og byggesystemer.

– Det er ikke ofte det byr seg jobbmuligheter i et så solid og tradisjonsrikt selskap. Jeg ser fram til å få lov å utvikle markedsposisjonen og merkevaren ytterligere. Det betyr også mye å kunne jobbe med det grønne skiftet og framtidens bærekraftige løsninger, sier Engebretsen.

– Med Engebretsen har Hasås fått en administrerende direktør som identifiserer seg med selskapets verdier, og som vil delta i videreutviklingen av en markedsledende og tradisjonsrik virksomhet, sier styreleder Anders R. Øynes.

Jan Erik Engebretsen