Heidi Hemstad gjenvalgt for Glommen Mjøsen Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Heidi Hemstad gjenvalgt for Glommen Mjøsen Skog

Heidi Hemstad ble gjenvalgt som styreleder i Glommen Mjøsen Skog SA. Med på laget får hun flere nye styremedlemmer.

Av: Marius Lippestad
access_time Publisert

Drøyt 70 stemmeberettigete møtte opp enten fysisk eller digitalt til Glommen Mjøsen Skogs årsmøte som ble arrangert på Hamar, fredag. Etter at det formelle oppropet kom styreleder Heidi Hemstad og administrerende direktør Gudmund Nordtun med sine betraktninger om året som gikk.

Begge var innom at pandemien og krigen i Ukraina som har skapt usikkerhet i tømmermarkedet. Likevel kan Glommen Mjøsen Skog vise til et godt økonomisk år i fjor, særlig har overskuddet fra Moelven vært med på å bidra til høye grønne tall.

De to trakk frem flere positiver saker. Som det gode arbeidet de ansatte har gjort med Glommen Mjøsen Skogs bærekraftrapport. Glommen Mjøsen Skogs rolle i skogeierforbundet og viktigheten av videre næringspolitisk arbeid innenlands og ute i Europa. Den hurtige oppryddingen av stormen i november, samt den solide jobben som ble gjort rundt planting da utenlandsk arbeidskraft ikke fikk komme over grensen.

Administrerende direktør Gudmund Nordtun opplyste de fremmøtte om året som gikk. Han delte også sine tenker om hvordan han tror tiden fremover vil bli.

– Jeg har tro på at i det bærekraftige og aktive skogbruket ligger et potensiale for oss som skogeiere og for fornybar-samfunnet. Samtidig er det viktig for oss at storsamfunnet har forståelse for vår næringsvirksomhet. Arbeidet med å bringe legitimitet for vår næring blir stadig viktigere, sa Heidi Hemstad.

– Jeg tør å påstå at det blir en kamp om treet som fornybar ressurs i framtiden. Stell skogen deres, tenk på neste generasjon, det er dem vi gjør dette for, understreket hun.

35 kroner per kubikkmeter

I generaldebatten tegnet utsendingene et svært positivt bilde av Glommen Mjøsen Skog. Mange benyttet sjansen til å takke styret og administrasjon for de gode økonomiske resultatene. De fleste talerne understreket viktigheten av å fortsette og utvikle kompetanse, digitale løsninger og jobben med å rekruttere ny arbeidskraft til skogbruket.

Regnskapet ble raskt vedtatt. Skogeierne kan glede seg over en etterbetaling på 35 kroner per kubikkmeter for tømmeret de leverte i fjor.

Regnskapet ble raskt banket gjennom. Dette bildet er fra en av dagens flere voteringer.

Nytt styre

Valgkomiteen la frem en enstemmig innstilling for styret den neste perioden. Tre nye personer ble foreslått inn i styret. Rolf TH. Holm ble foreslått som ny nestleder.

Det kom imidlertid et benkeforslag om å innsette 1. vara Sverre Land Ree fremfor Jens Naas-Bibow i styret. Avstemningen ga en knapp seier til Naas-Bibow med 38 mot 30 stemmer. Dermed består det nye Styret i Glommen Mjøsen Skog av:


Styreleder Heidi Hemstad

Nestleder Rolf Th. Holm

Styremedlem Einar Enger

Styremedlem Jens Naas-Bibow (ny)

Styremedlem Sigrid Bergseng

Styremedlem Peer Jacob Svenkerud (ny)

Styremedlem Siv Høye

Styremedlem Even Ifarness (ny)

Styremedlem Anne Mæhlum (ansattrepresentant)

Styremedlem Espen Carlsen (ny ansattrepresentant)

Ny leder av valgkomiteen ble Arne Ingvar Dobloug fra Ringsaker.

Avtroppende styremedlemmer ble takket av.

Det var en fornøyd gjenvalgt styreleder som møtte Magasinet Skog etter en lang dag på Hamar, med mange engasjerte i salen.

– Jeg er veldig glad for tilliten. Jeg gleder meg til å få jobbe ett år til for Glommen Mjøsen Skog. Jeg har mer å gi, smilte Heidi Hemstad etter møteslutt.

Les mer om Glommen Mjøsen Skogs årsmøte HER.